Organisationsschema

Konstfack är en statlig myndighet och den övergripande verksamheten leds av högskolestyrelsen.