Historik

Konstfack har en lång och anrik historia. Här är några märkesår.

1844 startade Nils Månsson Mandelgren, konstnär och folklivsforskare, "Söndags-Rit-skola för Handtverkare". På sin lediga dag skulle hantverksgesäller och lärlingar få möjlighet att lära sig bland annat ornaments- och frihandsritning och få mer konstnärlig bildning. Nio olika hantverksyrken fanns representerade i första kullen, bland annat kakelugnsmakare och sidenvävare. Året därpå överlämnades skolan till nybildade Svenska Slöjdföreningen. Nytt namn blev Svenska Slöjdföreningens skola.

1857 på hösten började de två första kvinnliga eleverna: Mamsellerna Sofi Granberg och Matilda Andersson. Året därpå hälsades kvinnliga elever officiellt välkomna.

1859 blev skolan statlig. Ett par år senare döptes den om. Istället för den av Svenska slöjdföreningen inrättade Tekniska söndags- och aftonskolan i Stockholm hette den nu Slöjdskolan i Stockholm.

1879 omorganiserades Slöjdskolan. I samma veva blev det nya namnet Tekniska skolan. Den mest genomgripande förändringen innebar inrättandet av fyra avdelningar, bland dem Högre konstindustriella skolan med Teckningslärarseminarium. Tekniska skolan kom i all väsentlighet att bestå i 66 år.

1945 blev Konstfackskolan till. De olika ämnena textil, dekorativ målning, skulptur, keramik, möbler och inredning, metallarbete samt reklam och bokhantverk hade länge kallats för "fack" därav namnet. Nu fick dessa officiell status och vid varje fack inrättades en huvudlärartjänst. Skolan bestod av en tvåårig konstindustriell dagskola och en treårig konstindustriell aftonskola. Dessa kompletterades med en tvåårig högre konstindustriell skola. Teckningslärarseminariet ersattes av ett treårigt teckningslärarinstitut.

1959 invigdes den nya skolbyggnaden på Vallhallavägen 191 på Östermalm. Arkitekt var Gösta Åbergh och skolan fick ett så kallat New Modern-utseende. Det var en aktuell stilepok i slutet av 50-talet. Fasaden är idag K-märkt. Tidigare hade skolan legat mellan Klara Kyrka och Hötorget i centrala Stockholm. Med den nya byggnaden fick studenterna för första gången tillgång till välutrustade verkstäder.

1978 blev Konstfackskolan högskola.

1993 bytte skolan namn till Konstfack.

2004 flyttade Konstfack till L M Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan, Hägersten.