Radical Rethinking

Radical rethinkingRedaktörer: Maria Lantz, Staffan Lundgren. Grafisk form: Sara Kaaman. ISBN: 978-91-85549-13-9 (Maj 2015)

I antologin Radical Rethinking med texter på både svenska och engelska, belyser några av Konstfacks lärare och forskare en rad teman inom bild, form och pedagogik. Det är ett slags inventering i blixtbelysning. Vi visar en ögonblicksbild som beskriver tankefrön, pågående eller nyligen avslutade projekt på Konstfack – större och mindre. Lite som att titta in i ett skafferi och se vad vi har… På olika vis kretsar texterna kring relationer mellan människan, världen och skapandet. Här får ett vedträ ta plats, ett dragspel beskrivas utifrån den känsla det förmedlar. Måleri som handling betänks sida vid sida med kritisk visuell gestaltning. Reflektion om pedagogik och makt samt design för smak, lukt och känsel kan läsas i relation till beskrivningen av hur en konstnärlig tankeprocess kan gå till. På så vis handlar denna bok i sig om individ och gemenskap: Det gemensamma görandet på Konstfack utgår i sina delar från individers levda erfarenheter och resultatet är öppet för nya omtänkanden – för frågor och reaktioner, utveckling, kritik och reflektion. Härifrån kan vi gå vidare.

Medverkande skribenter: Kajsa Tegnér, Emily Roysdon, Andreas Nobel, Håkan Nilsson, Esko Mäkelä, Moa Matthis, Katarina Wadstein MacLeod, Staffan Lundgren, Ulla Lind, Svante Larsson, Maria Lantz, Sara Salomon Kristoffersson, Lars Ernholm, Thomas Elovsson, Joanna Rubin Dranger, Åsa Cederqvist, Otto von Busch, Magnus Bärtås, Martín Ávila and Cheryl Akner-Koler.

Utgivningsår: 2015

Pris: 150 kr.

Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd