Microhistories

Microhistories

Redaktörer: Magnus Bärtås och Andrej Slávik. Grafisk form: Sandra Praun. ISBN: 978-91-85549-24-5 (Mars 2016)

Microhistories är en antologi som publiceras på Konstfack Collection.  Boken innehåller text och bild från ett forskningsprojekt med samma namn, som genomförts på Konstfack med stöd av Vetenskapsrådet. Microhistories behandlar videoessäns form. Ett kännetecken för videoessäer är att de tar upp ett fenomens detaljer för att visa hur dessa detaljer är en del av ett större sammanhang. Denna upptagenhet av de små, marginaliserade berättelserna delar den med ett historievetenskapligt angreppssätt som kallas mikrohistoria. Här studerar man vanor och rutiner snarare än överlagda handlingar, bakomliggande mentaliteter snarare än uttalade föreställningar.

Magnus Bärtås och Andrej Slávik är redaktörer för Microhistories. Den omfattande boken innehåller bidrag av konstnärer, historiker och kulturteoretiker:  Axel Andersson,  Magnus Bärtås, Carlo Ginzburg, Mika Hannula, Oscar Mangione, Suzana Milevska, Behzad Khosravi Noori, Lina Selander, Lena Séraphin, Andrej Slávik, Lars-Henrik Ståhl och Michelle Teran.

Utgivningsår: 2016.

Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

Download e-book (PDF)