Shady Enlightenment - textualized thinking and its consequences for design

Shady Enlightenment - Andreas NobelAv Andreas Nobel. Boken är den engelska översättningen av författarens avhandling Dimmer på upplysningen. Översättare: William Jewson. Grafisk form: Oskar Laurin. ISBN: 978-91-85549-24-5 (December 2016)

Avhandlingen visar hur en hierarkisk kunskapssyn har utövat inflytande på formgivningsfälten. Nobel diskuterar hur kunskapskulturer, som starkt präglas av läsande och skrivande, genererar problem för formgivaren. Eftersom forskningen nu väckt uppmärksamhet även internationellt, fanns ett behov av en engelskspråkig utgåva.

Boken, som är formgiven av masterstudenten Oskar Laurin, är i sig ett statement. Text, formgivning och visuellt material samverkar på lika villkor.

Med hjälp av Konstfacks risograf har ett hantverksmässigt förfarande använts. En risograf är som Nobel och Laurin säger: "en hybrid mellan gammal boktryckarkonst och digital teknik", alltså en konstgrafisk tryckmetod som utgår från ett digitalt original.

De konstaterar att "det blir en bok om konst, samarbete, hantverk, historia och framtid som i alla sina delar består av, är gjord av: konst, samarbete, hantverk, historia och framtid."

Utgivningsår: 2016

 

Andreas Nobels avhandling ges ut på engelska 5 december 2016

Andreas Nobels avhandling från 2014 "Dimmer på Upplysningen" ges ut på engelska. Titeln är "Shady Enlightenment - textualized thinking and its consequences for design".

Oskar Laurin och Andreas Nobel.


Avhandlingen visar hur en hierarkisk kunskapssyn har utövat inflytande på formgivningsfälten. Nobel diskuterar hur kunskapskulturer, som starkt präglas av läsande och skrivande, genererar problem för formgivaren. Eftersom forskningen nu väckt uppmärksamhet även internationellt, fanns ett behov av en engelskspråkig utgåva.

Boken, som är formgiven av masterstudenten Oskar Laurin, är i sig ett statement. Text, formgivning och visuellt material samverkar på lika villkor.

Med hjälp av Konstfacks risograf har ett hantverksmässigt förfarande använts. En risograf är som Nobel och Laurin säger:" en hybrid mellan gammal boktryckarkonst och digital teknik", alltså en konstgrafisk tryckmetod som utgår från ett digitalt original.

De konstaterar att "det blir en bok om konst, samarbete, hantverk, historia och framtid som i alla sina delar består av, är gjord av: konst, samarbete, hantverk, historia och framtid."

Avhandlingen ges ut av Konstfack Collection och releasen är på Konstfack den 7 december.