Högre seminarier

Konstfacks högre seminarier är en plattform för kontinuerligt utbyte kring Konstfacks forskning. I seminarierna deltar forskare, lärare, praktiker, doktorander och studenter från både Konstfack och andra lärosäten/organisationer. De högre seminarierna är öppna för allmänheten.

Forskningsseminarier hösten 2017

Konstfacks högre seminarier är en plattform för kontinuerligt utbyte kring Konstfacks forskning. I seminarierna deltar forskare, lärare, praktiker,...

Forskningsseminarier våren 2017

Konstfacks högre seminarier är en plattform för kontinuerligt utbyte kring Konstfacks forskning. I seminarierna deltar forskare, lärare, praktiker,...

Forskningseminarier hösten 2016

Seminarium om representation i design, 30 september Semiotic Tactics - seminar with Martin Avila and Henrik Ernstson, 10 oktober Sustainable Food &...

Forskningsseminarier hösten 2014

Här finns höstens alla seminarier samlade

Forskningsseminarier våren 2014

Här finns vårens alla seminarier samlade

Forskningsseminarier 2010

Konstfack Research Seminars Autumn 2010.

Uppdaterad: 25 augusti 2015
Sidansvarig: