Högre seminarier - Konstfack
 

Högre seminarier

Konstfacks högre seminarier är en plattform för kontinuerligt utbyte kring Konstfacks forskning. I seminarierna deltar forskare, lärare, praktiker, doktorander och studenter från både Konstfack och andra lärosäten/organisationer. De högre seminarierna är öppna för allmänheten.

Våren 2018

22 februari, kl. 13-16 . (S 5)
Aaron Shuster: "Communist Eros. From Game Love to Anti-Sexus."

18 april, kl. 13-16 (Wickmans)
Nikolaus Gansterer and Basak Senova: "How to do things with lines and what do lines do with you? Drawing between the lines of connection, lines of distinction, lines of deviation."

8 maj, kl. 13-16 (Mandelgren)
Michael Hardt

8 juni, kl. 9.30-12 (S3)
Adam Bergholm: De-imagineering cities. Opponent: Jenny Richards.


Hösten 2018

5 september, kl. 9.30-12 (S2)
Ewa Majewska: Public art and experience. An introduction to theories of the Public Sphere.

Läsning inför Ewa Majewskas seminarium:

11 oktober, kl. 9.30-12 och kl. 14-16 (B3)
Session 1: Anna Holmqvist (9.30-12)
Session 2: Johan Redström (14-16)

20 november, kl. 9.30-12 och kl. 14-16.30 (S6)
Session 1: Erik Sandelin (9.30-12)
Session 2: Curatorlab (14-16)

14 december, kl. 13-15.30 (S4)
Matt Smith

Tidigare terminers högre seminarier

Här finns information om tidigare terminers högre seminarier på Konstfack.

Konstfacks högre seminarier är öppna för skolans studenter, personal och för allmänheten.

Välkommen till Konstfacks högre seminarier!

Uppdaterad: 25 augusti 2015
Sidansvarig: