Högre seminarier

Konstfacks högre seminarier är en plattform för kontinuerligt utbyte kring Konstfacks forskning. I seminarierna deltar forskare, lärare, praktiker, doktorander och studenter från både Konstfack och andra lärosäten/organisationer. De högre seminarierna är öppna för allmänheten.

Hösten 2018

 
5 september, kl. 9.30-12 (S2)

Ewa Majewska: Public art and experience. An introduction to theories of the Public Sphere.

Läsning inför Ewa Majewskas seminarium:
-deutsche pub;ic art and democracy.pdf
-habermas-1964-the-public-sphere.pdf
-kluge negt public cale2.pdf

 
11 oktober, kl. 9.30-12 och kl. 14-16 (B3)

Session 1: Anna Holmquist (9.30-12)
Session 2: Johan Redström (14-16)

 
19 november, kl. 14-17 (S4)

Patricia Reed: Publicness and Extrastatehood

Läsning inför Patricia Reeds seminarium:
Easterling_Extrastatecraft-Intro.pdf
Harney_Moten_The University and the undercommons.pdf
- Wendy Hui Kyong Chun, "Queering Homophily" (Draft), available on request from Skyddad adress

 
20 november, kl. 9.30-12 (Wickmans)

Erik Sandelin: Bully Goes Fishing – Meanderings in Posthuman Design

 
14 december, kl. 13-15.30 (S4)

Matt Smith: Destabilising the Museum

Läsning:
- Temple Swapping by Janet Marstine from Marstine, J. Critical Practice: Artists, Museum, Ethics, Routledge, 2017 Janet Marstine_Temple Swapping.pdf
- Smith and Sandell, "Bringing Queer Home" in Sandell, Lennon & Smith (eds) Prejudice and Pride, 38-49 [link: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/prejudice-and-pride ]

Tidigare terminers högre seminarier

Här finns information om tidigare terminers högre seminarier på Konstfack.

Konstfacks högre seminarier är öppna för skolans studenter, personal och för allmänheten.

Välkommen till Konstfacks högre seminarier!

Uppdaterad: 25 augusti 2015
Sidansvarig: