Högre seminarier

Konstfacks högre seminarier är en plattform för kontinuerligt utbyte kring Konstfacks forskning. I seminarierna deltar forskare, lärare, praktiker, doktorander och studenter från både Konstfack och andra lärosäten/organisationer. De högre seminarierna är öppna för allmänheten.

Högre seminarier våren 2018 (lokal i parentes):

22 februari, kl. 13-16 . (S 5)
Aaron Shuster: "Communist Eros. From Game Love to Anti-Sexus."

19 mars, kl. 13-16 (S5) Seminarium inställt.

18 april, kl. 13-16 (Wickmans) OBS, ändrat datum!
Nikolaus Gansterer and Basak Senova: "How to do things with lines and what do lines do with you? Drawing between the lines of connection, lines of distinction, lines of deviation."

8 maj, kl. 13-16 (Mandelgren)
Michael Hardt

4 juni, kl. 13-16 (S4)

Uppdaterad: 25 augusti 2015
Sidansvarig: