Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Konstfack kan ske inom alla Konstfacks ämnesområden. Utbildningen sker i samarbete med andra universitet och högskolor.

Forskarutbildning kan ske inom alla de ämnesområden som Konstfack undervisar i. Forskarutbildningen vid Konstfack bedrivs i samarbete med andra universitet, eftersom Konstfack ännu så länge saknar examensrätt för doktorsexamen.

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design
Studieprogrammet Konst, Teknik och Desgin (KTD) drivs av Konstfack i samarbete med Kungliga tekniska högskolan. Läs mer här.

Nästa antagning
Tidigast 2019 kommer det att ske en ny utlysning av platser i forskarutbildningen vid Konstfack. Bevaka sidan "Lediga jobb" på Konstfacks webbplats för information om när utlysning sker. (Där kan du också prenumerera på alla lediga jobb som lyses ut på Konstfack, inklusive doktorandtjänster.)

 

Uppdaterad: 12 juni 2017
Sidansvarig: Olga Karlsson