Forskarutbildning

År 2022 erhöll Konstfack behörighet att utfärda konstnärliga doktorsexamina och bedriver sedan 2023 utbildning på forskarnivå i egen regi i ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum.

Konstfacks forskarutbildning ges på konstnärlig grund och utgår från konstnärligt gestaltande praktiker i Konstfacks huvudområden konst, konsthantverk, design och visuell kommunikation och leder till en konstnärlig doktorsexamen.

Läs mer om Konstfacks forskarutbildning


Forskarutbildning i konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum

Våra doktorander

Avhandlingar