Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Konstfack kan ske inom alla Konstfacks ämnesområden. 

Forskarutbildning kan ske inom alla de ämnesområden som Konstfack undervisar i. Forskarutbildningen vid Konstfack har hittills bedrivits i samarbete med andra universitet, detta eftersom Konstfack saknat examensrätt för doktorsexamen. Nedan listas de samarbeten som pågår. idag

2022 beviljade Universitetskanslersämbetet Konstfack examensrätt för doktorsexamen. Konstfack kommer därmed att i framtiden kunna ge forskarutbildning på konstnärlig grund i egen regiDen nya utbildningen kommer att starta tidigast våren 2023.

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design
Studieprogrammet Konst, Teknik och Design (KTD) drivs av Konstfack i samarbete med Kungliga tekniska högskolan. Läs mer här.

FOBOS - Nationell forskarskola i bild och slöjd
Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FOBOS, vänder sig till lärare. Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet. Läs mer här

Samarbete med HDK-Valand
Konstfack samarbetar sedan 2020 med HDK-Valand, Göteborgs universitet, och har fyra doktorander på konstnärlig grund antagna där. Läs mer här