Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Konstfack kan ske inom alla Konstfacks ämnesområden. Utbildningen sker i samarbete med andra universitet och högskolor.

Forskarutbildning kan ske inom alla de ämnesområden som Konstfack undervisar i. Forskarutbildningen vid Konstfack bedrivs i samarbete med andra universitet, eftersom Konstfack ännu så länge saknar examensrätt för doktorsexamen.

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design
Studieprogrammet Konst, Teknik och Desgin (KTD) drivs av Konstfack i samarbete med Kungliga tekniska högskolan. Läs mer här.

FOBOS - Nationell forskarskola i bild och slöjd
Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FOBOS, vänder sig till lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom ramen för forskarstudier. Programmet leder till en licentiatexamen. Utbildningen finansieras av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Göteborgs universitet. Läs mer här

Uppdaterad: 12 juni 2017
Sidansvarig: Olga Karlsson

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.