Forskarutbildning i konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum

Konstfacks forskarutbildning ges på konstnärlig grund och utgår från konstnärligt gestaltande praktiker i Konstfacks huvudområden konst, konsthantverk, design och visuell kommunikation och leder till en konstnärlig doktorsexamen.

Ämnesbeskrivning

I ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum ges doktorandernas olika projekt en gemensam bas i och med den kritiska reflektionen över det egna arbetet samt dess betydelse för kunskapsbildning inom det egna fältet. De praktiska och teoretiska förutsättningarna för varje doktorandprojekt är unika och artikuleras av doktorand och handledare i den individuella studieplanen.

Konstnärlig forskning prövar, gestaltar och förmedlar frågeställningar genom görande, dvs. praktiskt och teoretiskt arbete inom den egna praktiken. Forskningen inom området bild, form, rum innebär att metoder, material och idéer undersöks utifrån ett avgränsat ämne. Forskningen kan exempelvis syfta till fördjupat kritiskt tänkande, innovation eller kunskapsbyggande inom det konstnärliga fältet.

Forskarutbildningen resulterar i ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt av hög konstnärlig kvalitet.

Allmän studieplan: Konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum

Att bli doktorand på Konstfack

Ansökningsprocessen till forskarutbildningen är formell. I Sverige innebär studier på forskarnivå att doktoranden, dvs. studenten, i samband med antagning till doktorandutbildning även anställs vid lärosätet och får lön för heltidsstudier under de fyra år utbildningen pågår. Det här betyder att det inte är möjligt att söka till forskarutbildningen på andra sätt än via den formella utlysningen av doktorandplatser.

När det går att söka till forskarutbildningen på Konstfack annonseras det på Konstfacks webbplats på sidan "Lediga anställningar". Om du är intresserad av att söka en doktorandplats på Konstfack, bevaka sidan "Lediga anställningar" eller prenumerera på lediga anställningar på Konstfack (det finns en knapp för detta på sidan). När det sker en utlysning, publiceras också information om behörighetskrav och om hur det går till att ansöka.

Studierektor

Mathew Gregory är studierektor för forskarutbildning på Konstfack.

Läs mer

Forskning på Konstfack

Våra doktorander