Doktorander

De flesta av Konstfacks doktorander är antagna till doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design (KTD), men inte alla. En doktorand är antagen till KTH:s forskarutbildning utanför KTD-programmet, en till Konstnärliga forskarskolan vid Göteborgs universitet och en till Nord Universitet i Norge.

Konstfacks doktorander
Bergholm, Adam (KTD)

Berríos-Negrón, Luis Rafael (KTD)

Frögård, Maja (KTD)

Hoang Nguyen, Jacqueline (KTD)

Holmquist, Anna (KTD)

Khosravi, Behzad Noori (KTD)

Lundh, Anna (KTD)

Lilja, Petra (KTD)

Lindberg, Katji

Richards, Jenny (KTD)

Sandelin, Erik (KTD)

Sazdic Löwstedt, Miro (KTD)

Tolmie, Cara (KTD)

Uppdaterad: 12 juni 2017
Sidansvarig: Olga Karlsson