Doktorander

Från och med 2023 har Konstfack doktorander inom det egna doktorandprogrammet i konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum. Tidigare har forskarutbildningen bedrivits i samarbete med andra lärosäten.

Just nu har Konstfack förutom sina egna doktorander även doktorander inom Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design (KTD) i samarbete med KTH, ;FoBoS - Nationell forskarskola i bild och slöjd i samarbete med Göteborgs universitet och Stockholms universitet samt i samarbete med HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Konstfacks doktorander

Desport, Sophia (FoBoS)

Flumé, Cecilia (Konstfack)

Gatz, Sebastian (HDK-V)

Hoang Nguyen, Jacqueline (KTD)

Jagell, Elisabet (FoBoS)

lambert, matt (Konstfack)

Lindvall Leitmann, Brita (Konstfack)

Lundh, Anna (KTD)

Lilja, Petra (KTD)

Richards, Jenny (KTD)

Sandelin, Erik (KTD)

Sandahl, Annika (FoBoS)

Sazdic Löwstedt, Miro (KTD)

Tolmie, Cara (Konstfack)