Forskningsområden

Forskning bedrivs inom fem olika forskningsområden.

Visuella och materiella kulturer och lärande

Inom forskningsområdet Visuella och materiella kulturer och lärande bedrivs forskning om undervisning och lärprocesser i förhållande till visuella...

Visuell kommunikation

Visuell kommunikation och forskning: praktikbaserade undersökningar av en visuell värld

Konst

Forskning i och genom konstnärlig praktik. Ett kritiskt utforskande av livet.

Craft!

I forskningsområdet Craft! på Konstfack ingår keramik, glas, textil, smycke och corpus.

Industridesign och inredningsarkitektur

Forskning utvecklas genom designs innovativa och utforskande förmåga att skapa och gestalta nya möjligheter för en komplex framtid.