Craft!

I forskningsområdet Craft! på Konstfack ingår keramik, glas, textil, smycke och corpus.


Losing Venus av Matt Smith, utställning på Pitt Rivers Museum 2020-22


Craft! är ett brett och expanderande forskningsfält som på Konstfack utgår från keramik, glas, textil, smycke och corpus. Forskningen inom Craft! definieras inte bara av materialkunskap och den praktiska kunskap som finns inom området, utan också av fältets historia och teoretiska sammanhang.

Craft! är ett ungt forskningsfält och Konstfack har en nyckelroll i fältet internationellt. Forskningen inom Craft! på Konstfack fokuserar på materialkunskap och praktik och på hur handgjorda föremål kan hjälpa oss förstå samhället och historien.

Materialet står i centrum för forskningen. Det handgjorda, det maskinproducerade och det som produceras genom digitala tekniker används för att undersöka hur hantverk kan uttrycka pluralism och mångfald. Det materiella är en källa till praktisk kunskap, men spelar också en roll när vi försöker förstå samhället och hur det materiella representerar och reflekterar samhället.

Relationen mellan normkritik och hantverk är viktig i den pågående forskningen. Experimenterande med material och idéer ger möjligheter att ifrågasätta samhällsnormer och makthierarkier. Det unika och handgjorda kan också fungera som motvikt till det industriproducerade och globalt tillverkade. Det unika väcker frågor om identitet, perspektiv och individens handlingsfrihet.