Industridesign och inredningsarkitektur

Forskning utvecklas genom designs innovativa och utforskande förmåga att skapa och gestalta nya möjligheter för en komplex framtid.

Projektet Urban materialitet - mot nya samarbeten i textil design och arkitektur (Fridh, Vetenskapsrådet) på Form/Design Center i Malmö 2019.


Forskning i design och inredningsarkitektur har utvecklats från en relativt snäv förståelse av fältet till att uppfattas som en viktig del av vår materiella kultur, där samhälleliga och ekologiska aspekter samspelar.

I vår forskning på Konstfack används metoder som både är teoretiska och praktikbaserade, till exempel fenomenologiska och posthumanistiska synsätt, co-design, modellering och prototypande. Forskningen är ofta inter- eller transdisciplinär, och genom skisser, ritningar, skalmodeller och prototyper gestaltas, prövas och analyseras komplexa situationer och sammanhang.

Många av våra samtida utmaningar är sammansatta och dynamiska. Ofta finns kontroverser mellan olika intressenters önskemål, vilket kräver en förmåga att radikalt ompröva ramar och arbetssätt. Förverkligandet av förslag och projekt påverkar människor och andra livsformer och möjliggör engagemang och gemensamt utforskande av nya sätt att vara i och förstå världen.

Nya insikter kan artikuleras genom en reflekterande praktik som kräver positionering och ställningstagande. Prövande ses som ett sätt att tänka, och kunskap manifesterar sig genom aktiviteter och konkreta materialiseringar. Därmed blir kunskap tillgänglig både för utveckling och kritisk granskning tillsammans med andra.

Två pågående forskningsprojekt fokuserar på att utveckla ett verktyg för upplevd ljuskvalitet, Perceptuella mått för ljusdesign och på temporära interiöra landskap, Interiors Matter: A Live Interior.