Visuell kommunikation

Visuell kommunikation och forskning: praktikbaserade undersökningar av en visuell värld

There is no place like home - Visualizing heritage, race and class through the personal story of international adoption. (Cecilia Hei Mee Flumé, doktorandprojekt 2020-24)


Grafiska formgivare och illustratörer formger visuellt medierade budskap med syfte att åstadkomma kommunikation som berör och påverkar. Oavsett om uppgiften är att formge ett digitalt användargränssnitt, visualisera komplex data, eller göra en bilderbok för barn, formar den visuella kommunikationen betraktarens förståelse av världen. Illustration och grafisk formgivning beskrivs ofta som förmedling av någon annans kunskap och information, men mediering och visuell gestaltning är en kunskapsproduktion i sig, vilken genererar frågeställningar kopplade till makt, samhällsnormer och trycket från marknadskrafter.

Visuell kommunikation är ett ungt forskningsfält, men det har en lång kunskapstradition som formats genom beprövade erfarenheter, teknisk utveckling och skiftande sociala och ekonomiska villkor. Den praktikbaserade forskningen tangerar andra akademiska fält som studerar visuella kulturers meningsskapande, men dess frågor formuleras utifrån perspektiv präglade av kommunikationspraktiken och en omedelbar närhet till teknik och material.

Exempel på pågående forskning inom visuell kommunikation på Konstfack är Elizabet at All Times (Brita Lindvall Leitmann) och There is No Place Like Home – Visualizing Heritage, Race and Class through the Personal Story of International Adoption (Cecilia Hei Mee Flumé).