Konst

Forskning i och genom konstnärlig praktik. Ett kritiskt utforskande av livet.

Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv. (Cecilia Järdemar, Vetenskapsrådet 2020-23). 

Konst är i grunden en kritisk och undersökande praktik som kan synliggöra dolda drivkrafter bakom vardagliga handlingar och händelser. Forskningsprojekt inom konst antar ett kritiskt perspektiv på våra samhällen, deras historia, på rådande normer och möjliga framtida sätt att samexistera. Genom forskningen görs ny kunskap tillgänglig, både om den konstnärliga praktiken som sådan och om konstens intima relation till våra dagliga upplevelser.

Forskning inom konst använder den egna konstnärliga praktiken som metodologisk utgångspunkt. Forskningen utforskar det oprövade; nya arbetsmetoder provas och nya former för dialog och samarbete mellan skilda kunskapsfält skapas. I ett öppet, interdisciplinärt samtal samverkar konst med den materialbaserade traditionen inom konsthantverk, men också med humaniora, samhällsvetenskap och teknikvetenskap.

Forskningen inom konst på Konstfack har fokuserat bland annat på områdena narrativa processer, kritisk ljudpraktik och digitala media och hackerpraktik. Några pågående projekt är Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv (Cecilia Järdemar, VR, 2020-23), Listening to the Displaced Vocal Body (Cara Tolmie, doktorand), Visual Empire: Translations and Reproductions (Jacqueline Hoang Nguyen, doktorand) och Fantasins landskap (Behzad Khosravi, VR).