Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv

Projektet Ett omformulerat möte skapar ett motarkiv med hjälp av fotonegativ och filmer från Sveriges koloniala historia.Forskningsprojektet undersöker en del av Sveriges koloniala historia genom att återupptäcka oregistrerade samlingar av historiska glasplåtsnegativ och 35mm-filmer. De spridda materiella resterna av ett missionsprojekt kommer att samlas in och digitaliseras. Projektet genomförs tillsammans med två kongolesiska medarbetare, konstnären Freddy Tsimba och konsthistorikern och författaren André Yoka Lyé. Syftet är att skapa ett nytt dekolonialt motarkiv som kan återbördas till Kongo DR.

Projektet genomförs i samarbete med Etnografiska museet och Musée National de Kinshasa. Ett omformulerat möte är ett pilotprojekt som undersöker samarbetsmodeller för överlämnande av historiskt material, samtidigt som det kommer att skapa ny kunskap om svensk och kongolesisk historia.

Projektledare: Cecilia Järdemar, lektor, Konstfack
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2020-2023