Samskapad sex- och samlevnadsundervisning

Forskningsprojektet undersöker sex- och samlevnadsundervisning i olika skolämnen. Forskarna kommer att samarbeta med grundskolor genom forskarcirklar med lärare och genom klassrumsobservationer.

Trots ett stort samhällsintresse finns få svenska forskningsstudier om sex- och samlevnadsundervisning. Sex- och samlevnad är ett komplext och föränderligt undervisningsuppdrag i svensk skola. Idag beskrivs det av Skolverket som ett kunskapsområde som innefattar frågor om sexualitet, relationer, kön, jämställdhet, identitet och normer. 

Syftet med det här forskningsprojektet är att undersöka hur sex- och samlevnadsundervisning samskapas sett ur en sociomateriell teoriram. Det innebär att undersöka sex- och samlevnadsundervisning i olika skolämnen med ett ämnesdidaktiskt perspektiv samt hur den fungerar ämnesövergripande i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningsprojektet har en praktiknära ansats och kommer att samarbeta med ett flertal grundskolor genom forskarcirklar med lärare samt klassrumsobservationer.

Forskningsprojektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie om ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola är förlagt vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.Projektdeltagare är tre forskare från Stockholms universitet samt en från Konstfack.

Kontaktperson Konstfack: Simon Ceder, lektor, Konstfack

Projektledare: Karin Gunnarsson, bitr. lektor, Stockholms universitet 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektperiod: 2020-2024