Simon Ceder

Lektor

Simon Ceder
Telefon
08-450 4161
Organisation
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
Beskrivning
Docent i pedagogik. Lärare i kurser om utbildning och forskning. Forskare med intresse för posthumanistisk teori och metod. Pågående projekt: (i) Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie om ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola (Vetenskapsrådet 2021-24). (ii) Människan blottlagd – kunskapsproduktion om människans evolution vid naturhistoriska museum Koordinator för NERA nätverk 22 Post-approaches to Education. Koordinator för Utbildningsvetenskapligt nätverk för sexualitet och relationer (konstfack.se/UnSeR). Biträdande handledare åt Paul Resch, LiU, Christopher Engdahl, GIH samt Anna Ramberg, Högskolan Dalarna.

Publikationer, konstnärlig output och konferensbidrag

2021
Artiklar och bokkapitel
Refereegranskat
Icke refereegranskat