Simon Ceder

Simon Ceder
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4161
Organisation
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
Beskrivning
Lärare i kurser om utbildning och forskning. Forskare med intresse för posthumanistisk teori och metod. Pågående projekt: (i) Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie om ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola (Vetenskapsrådet 2021-24). (ii) Människan blottlagd – kunskapsproduktion om människans evolution vid naturhistoriska museum

Publikationer, konstnärlig output och konferensbidrag