Arbeta hemifrån. Att omstrukturera bostadens vardagsliv.

Hur förändras bostaden när människor arbetar hemifrån?


Projektet undersöker hur arbeta hemifrån-situationen, såväl under som efter pandemin, har förändrat bostaden materiellt, rumsligt och socialt och hur denna förändring kan komma att påverka bostadens planering framöver. Materialet består av en intervjustudie med människor som arbetade hemma under pandemin, av Nordiska museets insamling av pandemiberättelser, av bostadsplaner från nyproduktionen samt beskrivningar av hemarbete i dagstidningar, sociala medier och olika kommersiella sammanhang.

Under 2022-23 finansieras projektet av Riksbyggens jubileumsfond. 

Projektledare: Maja Willén, lektor, Konstfack
Finansiär: Riksbyggens jubileumsfond
Projektperiod: 2021-