Perspektiv på ljuskvalitet i rumsliga miljöer

Projektet undersöker och jämför metoder för att mäta och beskriva ljuskvalitet.

Intresset för och kunskapen om ljusets inverkan på välbefinnande och hälsa på arbetsplatser, i skolmiljöer och inom vården ökar. Samtidigt innebär kraven på hållbar utveckling att vi behöver minska energianvändningen.

Fotometriska mått och belysningsstandarder är otillräckliga verktyg för att skapa goda ljusmiljöer och tekniska lösningar för ljusstyrning och energieffektiva ljuskällor är inte tillräckliga för att minska energianvändningen. Vi måste också ändra vårt förhållningssätt till ljus och hur vi använder det.

Syftet med projektet är att utveckla och sprida kunskap om vilka andra metoder vi kan använda för att både förbättra ljusmiljöerna, och som en trolig konsekvens av det, även minska elanvändningen.

Projektledare: Johanna Enger

Projektperiod: 2024-25

Finansierat av Energimyndigheten