Cecilia Flumé

There is no place like home - Visualizing heritage, race and class through the personal story of international adoption.I mitt forskningsprojekt undersöker jag hur storytelling och illustration kan användas som en metod för att kommunicera normkritiska perspektiv på bildhierarkier och bildspråk. Med bildromanen som format letar jag efter konstnärliga och inkännande arbetssätt som genom min personliga erfarenhet av adoption och mellanförskap fungerar som en berättande kompass. Projektet målsätter ett starkt fokus på hantverket och läslighet genom att finna en pedagogisk, tillgänglig och öppen ton där arv, ras, miljö och klass synliggörs genom att utnyttja bildromanens mångsidiga uttryckssätt.

Cecilia Flumé är konstnär och illustratör och examinerades från masterprogrammet Visuell kommunikation vid Konstfack 2016 och tilldelades både Åke Stavenows stipendium och frimurarstipendiet för sitt examensprojekt There is no place like home om transnationell adoption. Med en kandidatexamen i konstvetenskap från Södertörns Högskola (2012), arbete i spelbranschen och intresse för populär visuell kultur har Cecilia format en bildberättande praktik där skapandet bottnar i och refererar en mångfald av bildkulturer som verktyg för att observera, jämföra, tolka och analysera historiska och nutida frågor kring identitet, klass och mellanförskap.

Handledare: Sara Teleman
Bihandledare: Moa Matthis
Antagen vid Konstfack 
Tidsperiod: 2020-2024