Samarbeten inom forskarutbildning

Konstfack har tre pågående doktorandutbildningar i samarbete med andra lärosäten. Ingen nyantagning sker till dessa samarbeten med de kommer att fortgå tills doktoranderna har avslutat sina examina.

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design
Konst, Teknik och Design (KTD) är ett samarbete mellan Konstfack och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

FoBoS - Nationell forskarskola i bild och slöjd
FoBoS vänder sig till lärare och leder till en licentiatexamen. Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet.

Doktorandutbildning i samarbete med HDK-Valand
Konstfack samarbetar sedan 2020 med HDK-Valand, Göteborgs universitet.