Lärarutbildning

Vid Konstfack kan du utbilda dig till ämneslärare inom bild och slöjd, bild och design eller bild och media. Våra lärarutbildningar inriktar sig mot undervisning i årskurs 7-9 i grundskolan respektive i gymnasieskolan. Genom praktik och teori får du möjlighet att fördjupa dig i dina ämnen samt deras funktion i såväl skolans verksamhet som i samhället i övrigt.

Cornelia Blom Lidén, ”Serving Art Teacher Realness”, 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

Viktiga datum

15 mars 2023: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

17 april 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2023: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2023: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2023:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

21 juli 2023: Sista svarsdatum (antagning.se).

27 juli 2023: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart.


Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Lärarutbildningen bedrivs på vetenskaplig grund, men genom att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola arbetar vi i en stark konst-, design- och hantverksmiljö.


Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp (4,5 år)

Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen. Du får behörighet att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan.

Programmet omfattar
• Bild 90 hp
• Slöjd 90 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

 

Ämneslärarprogrammet (bild och design, eller bild och media) med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, 300 hp (5 år)

Du läser bild som huvudämne, och design eller media som ditt andra ämne. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du får behörighet att undervisa i bild i gymnasieskolan samt i hela grundskolan. Du får även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken variant av programmet du läst. Mer information om detta hittar du här: Lärarlegitimation - Konstfack

Programmet omfattar
• Bild 120 hp
• Design eller Media 90 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

Om Konstfacks ämneslärarprogram

I ämneslärarprogrammen varvas ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som framför allt innehåller pedagogik och didaktik, samt verksamhetsförlagd utbildning. I ämnesstudierna integreras gestaltning med teori och ämnesdidaktik.

Ämneslärarprogrammet på Konstfack förbereder dig för såväl kommande yrkesutövning som fortsatta studier på magister-, master- och forskarnivå. Du får en bred och attraktiv lärarutbildning, som gör att du står dig väl på arbetsmarknaden.