Lärarutbildning

Vid Konstfack kan du utbilda dig till ämneslärare. Som ämneslärare blir du lärare i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasieskolan. Genom praktik och teori får du möjlighet att fördjupa dig i dina ämnen samt deras funktion i såväl skolans verksamhet som i samhället i övrigt.

 


Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp (4,5 år)

Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen. Du får även behörighet att undervisa i bild på gymnasiet, samt bild och slöjd i hela grundskolan.

Programmet omfattar
• Bild 90 hp
• Slöjd 90 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

 

Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, 300 hp (5 år)

Du har bild som huvudämne, och design eller media som ditt andra ämne. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen. Du får även behörighet att undervisa bild i hela grundskolan.

Programmet omfattar
• Bild 120 hp
• Design eller Media 90 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

Om Konstfacks ämneslärarprogram

I ämneslärarprogrammen varvas ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt verksamhetsförlagd utbildning i längre sammanhängande perioder. I ämnesstudierna integreras gestaltning med teori och ämnesdidaktik.

Ämneslärarprogrammet på Konstfack förbereder dig för såväl kommande yrkesutövning som utbildning på forskarnivå. Du får en bred och attraktiv lärarutbildning, som gör att du står dig väl på arbetsmarknaden.

Viktiga datum

15 mars 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2019: Bedömning av arbetsprover.

20 juni 2019: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2019:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

26 juli 2019: Sista svarsdatum (antagning.se).

1 augusti 2019: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

2 september 2019: Terminsstart.


Mer information

VFU-Information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Mer information om programmet och studievägledning
Gabriella Rizzo
Skyddad adress
08-450 41 51

Professor
Anette Göthlund
Skyddad adress
08-450 41 54

Examensarbeten
2018    2017   2016   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008

Ladda ner

Ämneslärarprogram.pdf

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Anette Göthlund

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.