Lärarutbildning

Vid Konstfack kan du utbilda dig till ämneslärare. Som ämneslärare blir du lärare i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasieskolan. Genom praktik och teori får du möjlighet att fördjupa dig i dina ämnen samt deras funktion i såväl skolans verksamhet som i samhället i övrigt.

Anna Eriksson, Vi Erövrar Kunskaper/ - En Krigsförklaring, 2019. Foto: Gustav Karlsson Frost.

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2021: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2021: Bedömning av arbetsprover.

5 juli 2021: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

16 juli 2021:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

23 juli 2021: Sista svarsdatum (antagning.se).

29 juli 2021: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

30 augusti 2021: Terminsstart.


Konstfacks lärarutbildning lägger lika stor vikt vid teoretiska som praktiska kunskaper. Lärarutbildningen bedrivs på vetenskaplig grund, men genom att vår utbildning är förlagd till en konsthögskola arbetar vi i en stark konst-, design- och hantverksmiljö.


Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp (4,5 år)

Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen. Du får behörighet att undervisa i bild och slöjd i hela grundskolan samt i bild på gymnasieskolan.

Programmet omfattar
• Bild 90 hp
• Slöjd 90 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

 

Ämneslärarprogrammet (bild och design, eller bild och media) med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, 300 hp (5 år)

Du läser bild som huvudämne, och design eller media som ditt andra ämne. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du får behörighet att undervisa i bild i gymnasieskolan samt i hela grundskolan. Du får även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken variant av programmet du läst.

 

Programmet omfattar
• Bild 120 hp
• Design eller Media 90 hp
• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
• Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

Om Konstfacks ämneslärarprogram

I ämneslärarprogrammen varvas ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som framför allt innehåller pedagogik och didaktik, samt verksamhetsförlagd utbildning i längre sammanhängande perioder. I ämnesstudierna integreras gestaltning med teori och ämnesdidaktik.

Ämneslärarprogrammet på Konstfack förbereder dig för såväl kommande yrkesutövning som fortsatta studier på magister-, master- och på forskarnivå. Du får en bred och attraktiv lärarutbildning, som gör att du står dig väl på arbetsmarknaden.