Komplettering och ansökan om äldre lärarexamina

Komplettering och ansökan om äldre lärarexamina (för antagna till utbildning som startade före 2011)

Studenter som antogs till lärarutbildning i bild på Konstfack före 2001 har till och med den 30 juni 2023 rätt att slutföra sin utbildning för att få ut Examen motsvarande Bildlärarexamen, 180 högskolepoäng/Degree of Bachelor of Education in Art and Design, 180 ECTS Credits.

Studenter som antogs till lärarutbildning med inriktning bild och visuell kultur mellan hösten 2001 och hösten 2006 har till och med 30 juni 2023 rätt att slutföra sin utbildning för att få ut Lärarexamen med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur/Degree of Bachelor of Science in Education in Visual Culture, Art and Design, 180 Credit Points (270 ECTS credits).

Studenter som antogs till lärarutbildning mellan hösten 2007 och hösten 2010 har till och med 30 juni 2023 rätt att slutföra sin utbildning för att få ut Lärarexamen 270 högskolepoäng/Degree of Master of Science in Education 270 ECTS credits.

För att erhålla plats inom relevanta kurser krävs att du som tidigare varit student på institutionen bifogar studiedokument så att vi kan bedöma och erbjuda lämpliga studieplaner för just din behörighet.

Har du frågor kring komplettering av äldre lärarexamina, kontakta studievägledare Gabriella Rizzo, ibisadmin@konstfack.se