Bedömning av arbetsprover och urval till lärarutbildning

När du söker till lärarutbildning på Konstfack ska du både anmäla dig via www.antagning.se och ladda upp arbetsprov till konstfack.se.

Godkänt arbetsprov är en del av behörighetskravet.

För att vara behörig behöver du grundläggande behörighet, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6 - och Godkänt arbetsprov.

Konstfack använder med stöd i högskoleförordningen 7 kap. § 11 krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan d.v.s. godkänt arbetsprov.

Arbetsproverna granskas av en bedömargrupp som består av lärare/ämnesföreträdare, professor och en yrkeslivsrepresentant, det vill säga en lärare från grund- eller gymnasieskola. Två studentrepresentanter deltar i arbetet och har möjlighet att komma med synpunkter under diskussionerna.

Arbetsproverna bedöms utifrån två bedömningsgrunder:
-  förmåga till idé 
-  förmåga till gestaltning och teknisk bearbetning. 

Uppgifterna bedöms och poängsätts av bedömargruppen. Bedömningen görs utifrån kriterier som beskrivs mer detaljerat under respektive programs webbsida. Bedömargruppen upprättar ett protokoll över sina bedömningar av arbetsproverna.

Poängen för sökande med godkända arbetsprov summeras.

För godkänt betyg krävs 6-9 poäng och för väl godkänt krävs 10-12 poäng.

Sökande som fått underkänt (0-5 poäng) på arbetsprovet bedöms obehöriga eftersom godkänt arbetsprov är ett behörighetskrav för att bli antagen till utbildningen.

Efter behörighetsbedömning och bedömning av arbetsprover förs resultaten av arbetsproverna in i antagningssystemet. Därefter sker ett urval bland behöriga sökande.

På arbetsprovet för ämneslärarutbildning mot grundskolan krävs minst 4 poäng på uppgift 1-2 och 2 poäng på uppgift 3 för att arbetsprovet ska kunna erhålla godkänt betyg.

Urval
För att delta i urvalet måste du uppfylla alla behörighetskrav, inklusive godkänt arbetsprov. Konstfack använder med stöd i högskoleförordningen 7 kap. § 12, 13 och §23, tre urvalsgrupper till lärarutbildningen.

Platserna fördelas lika mellan de tre urvalsgrupperna.

Den första gruppen består av de sökande som antas på betyg och godkänt arbetsprov. Den andra gruppen består av de sökande som antas på resultat på högskoleprov och godkänt arbetsprov.
Den tredje gruppen (alternativt urval) består av de sökande som fått Väl godkänt på arbetsprovet. Antalet poäng de sökande fått används för meritvärdering inom denna grupp där 12 är maxpoäng och 9 minimumpoäng. Vid lika meriter (poäng) används lottning.

Behöriga sökande konkurrerar alltså i urvalet om plats i en eller flera av de tre urvalsgrupperna:
1) betyg och godkänt arbetsprov
2) högskoleprov och godkänt arbetsprov
3) Väl Godkänt på arbetsprov.