Varför ska man plugga på Konstfack?

Konstfack är en idéverkstad, en plats för individuell tillväxt, självreflektion och starka konstnärliga uttryck av hög kvalitet. Socialt engagemang genom en nära dialog med samhället, kritiskt tänkande, gränsöverskridande och granskning av normer och konventioner kan beskrivas som den röda tråden i alla aspekter av våra utbildningar.

Konstnärliga utbildningar är vitala för att bygga på och utveckla det kanske mest fundamentala för ett samhälle – kulturen. Genom den förstår vi vilka vi är, vår historia och hur vår syn på varandra har utvecklats. Konstfack utbildar nyskapande kreatörer vars arbeten blir tongivande för samhällets fram­tida utveckling.

Utbildningen hjälper dig att hitta ett starkt, eget uttryck och du lär dig sofistikerade tekniker, material, metoder och processer som du har stor nytta av efter utbildningen oavsett vilken väg du väljer att gå efter studierna.

Högskolan är en stark nod för konstnärlig utveckling och har en etablerad tradition av samhällsengagemang. Konstfack bidrar genom forskning, utbildning och kunskapsspridning till att stärka Sveriges position som en kreativ miljö för innovationer.