Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp).

Du kan välj mellan dessa två varianter: 

- Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design, 300 hp
Bild 120 hp och Design 90 hp

- Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media, 300 hp
Bild 120 hp och Media 90 hp


Läser du med inriktning mot gymnasieskolan kombinerar du ditt huvudämne Bild med antingen ämnet Design eller Media. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Förutom ämnesstudier läser du den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK, 60 hp) vid Konstfack samt gör din praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 30 hp), ute på skolor som Konstfack samarbetar med.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan kommer även att få undervisa bild i hela grundskolan.

Examen
För examen krävs studier i två ämnen där huvudämnet omfattar 120 hp medan det andra ämnet omfattar 90 hp. På Konstfack är huvudämnet Bild, vilket kombineras med Design eller Media. Utbildningen ger dig en bred och attraktiv lärarexamen i två ämnen.

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6 c), eller Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c).
Läs mer om grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.
Obs! Du kan varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2017

Arbetsproverna utgör en del av behörighetskravet till Ämneslärarutbildningen.

Uppgift 1: Möten med världen och dess bilder en bildsekvens i fem bilder.
Berätta om en händelse utifrån temat "Möten med världen och dess bilder". Gör en bildsekvens om fem bilder. Den kan vara i form av en bilddagbok, serie eller som en svit av bilder av annat slag. Tekniken är valfri – bilderna kan till exempel vara fotograferade, tecknade och/eller målade i svart/vitt eller färg, med eller utan text. Bilderna kan också vara efterbearbetade i dator.

Välj en passande presentationsform för din bildsekvens (t.ex. som bok, album, som sida, på vägg). Dokumentera varje enskild bild samt bildsekvensen i sin helhet där presentationsformen framgår.

Vid bedömning av uppgiften beaktas faktorer såsom förmåga till berättande, materialanvändning- och val, verktyg, medium samt kommunikation av idé och gestaltning.


Uppgift 2: Ett vardagsföremål från ditt kök –
re-design (eller omgestalta) ett objekt
Välj ett föremål, objekt eller verktyg från vardagen i ditt kök. Dokumentera föremålet och hur det brukar användas med hjälp av ett fotografi. Därefter ska du förändra funktion genom att lägga till, dra ifrån, plocka isär eller mångfaldiga så att objektet får en ny funktion. Placera föremålet i ett nytt sammanhang där det även kan ingå andra föremål och dokumentera detta med ett fotografi.

Arbetet dokumenteras genom två fotografier, ett som visar föremålet innan förändringen och ett efter.

Uppgiften bedöms utifrån förmåga till avläsning av ett föremåls formgivning. Därefter bedöms hur omgestaltningen gjorts utifrån idé, vald teknik och metod samt hur dokumentationen i ett valt sammanhang lyfter fram och förstärker förändringen.


Uppgift 3: Eget formulerat bildarbete

I den här uppgiften väljer du att i valfri teknik gestalta och kommunicera en idé eller ett tema.

Uppgiften kan bestå av
- högst tre arbeten (två-dimensionella bilder, skulptur, tre-dimensionella objekt och/eller installation)
eller
- en film om högst en minut.

Skriv en text omfattande högst 100 ord, som presenterar idén till de inlämnade bilderna, skulpturerna, installationerna eller filmen.

Bilderna, skulpturerna och/eller installationerna dokumenteras med fotografi eller scannas. Högst tre dokumentationer får lämnas för varje arbete. För film gäller att den får vara högst en minut.


Du ska skicka in följande:

• Innehållsförteckning

• Uppgift 1
Max sex filer

• Uppgift 2
Max två filer (två bilder)

• Uppgift 3
Totalt två till tio filer:
- Tvådimensionella bilder: en fil per bild, samt texten om 100 ord
- Skulptur, tre-dimensionella objekt och/eller installation: max tre bilder per verk, samt texten om 100 ord
- Film: en film samt texten om 100 ord


Tekniska specifikationer

Alla filer bör sammanställas i ett (1) PDF-dokument med en inledande innehållsförteckning. Är detta inte möjligt går det att skicka in bilderna eller filmen som separata filer i följande format: PDF, JPG, MOV, MP4.
Namnge filer med Efternamn och Förnamn.

Inskickade arbetsprover som inte följer anvisningarna beaktas inte.

Observera att sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på kursen. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum.

Sökande med sen anmälan kontaktas när det blir aktuellt att öppna upp för uppladdning av arbetsprover.

Du som har lagt till en sen anmälan på antagning.se kan ladda upp arbetsprover tom 20 augusti 2017.

 

Viktiga datum

15 mars 2017: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

18 april 2017: Sista anmälningsdag. Sista datum att skicka in arbetsprover.

Maj 2017: Bedömning av arbetsprover.

21 juni 2017: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

13 juli 2017: Antagningsbesked 1.

28 juli 2017: Sista svarsdatum.

3 augusti 2017: Antagningsbesked 2.

28 augusti 2017: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Mer information om programmet och studievägledning
Gabriella Rizzo
Skyddad adress
08-450 41 51

VFU-placeringar
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Professor

Anette Göthlund
Skyddad adress
08-450 41 54


Examensarbeten
2017   2016   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


Läs mer

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

Kursplaner för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Anette Göthlund