Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan som anger vilka kurser som utbildningen omfattar, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen samt krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen.

I utbildningsplanen anges även när den ska börja gälla samt eventuella övergångsbestämmelser och andra föreskrifter som behövs. Utbildningsplanen fastställs av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) på Konstfack.

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Utbildningsplanen ovan gäller för studenter som påbörjar programmet från och med höstterminen 2016.

Uppdaterad: 17 juni 2011
Sidansvarig: Hilde Altern