Kursplaner och studieupplägg för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg.Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, består av ämnesstudier i bild 120 hp, ämnesstudier i media eller design 90 hp, ubildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 hp.

Studieupplägg för studenter antagna från och med HT16

Studieupplägg för studenter antagna HT11-HT15

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, för studenter antagna från och med HT16

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LYU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU102 Skola och samhälle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU103 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYU301 Bedöma och värdera, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här VT18.
Årskurs 4, LYU401 Skola och samhälle III, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här VT19.
Årskurs 4, LYU402 Didaktik och forskningsmetodik, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här VT19.
Årskurs 4, LYU403 Utveckla och leda, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här HT19.

Verksamhetsförlagd utbildning

Årskurs 1, LYV101 VFU för gymnasieskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista.
Årskurs 3, LYV301 VFU för gymnasieskolan II, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT18.
Årskurs 4, LYV401 VFU för gymnasieskolan III, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT19.

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LYB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYB102 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB201 Rumslig gestaltning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB202 Materiell kultur, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB203 Narration, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, Konst-, kultur- och idéhistoria, 7,5 hp. Kursplan publiceras här under VT18.
Årskurs 5, LYB502 Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT20.
Årskurs 5, LYB503 Fördjupning i bild, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT20.
Årskurs 5, Självständigt arbete i bild, 30 hp. Kursplan publiceras här under VT18.

Ämneskurser i design (läses endast av studenter med inriktning design)

Årskurs 2, LYD201 Introduktion till design, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYD202 Designprocesser, 15 hp. Litteraturlista.
Årskurs 3, LYD301 Material, hållbarhet och utställningsrummet, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT18.
Årskurs 3, LYD302 Modedesign, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT18.
Årskurs 3, LYD303 Industridesign, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT18.
Årskurs 3, LYD304 Den pedagogiska platsen, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT18.
Årskurs 4, LYD401 Fördjupning i design, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT19.

Ämneskurser i media (läses endast av studenter med inriktning media)

Årskurs 2, LYM201 Fotografisk bild, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYM202 Multimodala verktyg, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM301 Rörlig bild, kommunikation och lärande, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT18.
Årskurs 3, LYM302 Narration, genrer och lärande, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT18.
Årskurs 3, LYM303 Medier, kunskapssyn och lärande, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT18.
Årskurs 4, LYM401 Fördjupning i media, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT19.

 


Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, för studenter antagna HT11-HT15


Litteraturlista finns i kursplanen om inget annat anges.

För tillgång till kursplaner för kurser som har utgått, kontakta Hilde Altern, Skyddad adress.  

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, UVK - Delaktighet, skola och samhälle I. Kursen gavs för sista gången HT15
Årskurs 1, UVK - Delaktighet, skola och samhälle II. Kursen gavs för sista gången HT15

Årskurs 2, UVK - Didaktik och forskningsmetodik I. Kursen gavs för sista gången HT16
Årskurs 2, UVK - Bedöma och värdera. Kursen gavs för sista gången VT17.

Kursplan årskurs 3, UVK - Delaktighet och inkludering Grundnivå, 7,5 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 3, UVK - Didaktik och forskningsmetodik II Grundnivå, 7,5 hp Litteraturlista 
Kursplan årskurs 5, UVK - Leda, lära och utveckla Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista


Ämneskurser i bild

Årskurs 1, BILD - Visuell kommunikation I. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, BILD - Rumslig gestaltning. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 1, BILD - Yta och illusion I. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 1, BILD - Visuell kommunikation II. Kursen gavs för sista gången VT16.

Årskurs 2, BILD - Yta och illusion II. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, BILD - Materiell kultur. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, BILD - Narration - gymnasiet. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, BILD - Barns och ungdomars visuella kulturer. Kursen gavs för sista gången VT17.
Kursplan årskurs 5, BILD - Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete Avancerad nivå, 7,5 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 5, BILD - Konst, kultur- och idéhistoria Avancerad nivå, 7,5 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 5, BILD - Självständigt arbete Avancerad nivå, 30 hp. Litteraturlista


Ämneskurser i media (läses endast av studenter med inriktning media) 

Årskurs 3, MEDIA - Fotografisk bild, kommunikation och lärande. Kursen gavs för sista gången HT17.
Årskurs 3, MEDIA - Multimodala verktyg,kommunikation och lärande. Kursen gavs för sista gången HT17.
Kursplan årskurs 3, MEDIA - Rörlig bild, kommunikation och lärande Grundnivå, 15 hp 
Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, MEDIA - Narration, genrer och lärande Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, MEDIA - Medier, kunskapssyn och lärande Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, MEDIA - Fördjupning i media Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista


Ämneskurser i design (läses endast av studenter med inriktning design)

Årskurs 3, DESIGN - Introduktion till designprocessen. Kursen gavs för sista gången HT17
Årskurs 3, DESIGN - Designprocesser. Kursen gavs för sista gången HT17.
Kursplan årskurs 3, DESIGN - Material hållbarhet och utställningsrummet Grundnivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, DESIGN - Materiella kulturstudier Avancerad nivå, 15 hp
Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, DESIGN - Den pedagogiska platsen Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, DESIGN - Fördjupning i design Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista

 


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, VFU för gymnasieskolan I. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 2, VFU för gymnasieskolan II. Kursen gavs för sista gången VT17.
Kursplan årskurs 4, VFU för gymnasieskolan III Grundnivå, 15 hp Litteraturlista

Uppdaterad: 17 juni 2011
Sidansvarig: Hilde Altern