Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 4,5 års studier, det vill säga 270 högskolepoäng (hp).

I inriktning mot arbete i grundskolan läser du i huvudsak bild och slöjd samt gör verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ute på skolor som Konstfack samarbetar med. Efter att du fullföljt dina studier erhåller du en ämneslärarexamen.

Du som läser till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 får behörighet att undervisa i bild på gymnasieskolan samt bild och slöjd i hela grundskolan. Utbildningen ger dig en bred och attraktiv lärarutbildning.

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6 c), eller Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c). Läs mer om grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas 1) på betyg och godkända arbetsprover, 2) på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt 3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.
Läs här om hur antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover går till.

Arbetsprover skickas digitalt
Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt till Konstfacks hemsida.
Obs! Du kan varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte.

Arbetsprov inför antagning till hösten 2019

Arbetsproverna utgör en del av behörighetskravet till Ämneslärarutbildningen.

Uppgift 1: Möten med världen och dess bilder en bildsekvens i fem bilder.
Berätta om en händelse utifrån temat "Möten med världen och dess bilder". Gör en bildsekvens om fem bilder. Den kan vara i form av en bilddagbok, serie eller som en svit av bilder av annat slag. Tekniken är valfri – bilderna kan till exempel vara fotograferade, tecknade och/eller målade i svart/vitt eller färg, med eller utan text. Bilderna kan också vara efterbearbetade i dator.

Välj en passande presentationsform för din bildsekvens (t.ex. som bok, album, som sida, på vägg). Dokumentera varje enskild bild samt bildsekvensen i sin helhet där presentationsformen framgår.

Vid bedömning av uppgiften beaktas faktorer såsom förmåga till berättande, materialanvändning- och val, verktyg, medium samt kommunikation av idé och gestaltning.


Uppgift 2: Ett vardagsföremål från ditt kök –
re-design (eller omgestalta) ett objekt
Välj ett föremål, objekt eller verktyg från vardagen i ditt kök. Dokumentera föremålet och hur det brukar användas med hjälp av ett fotografi. Därefter ska du förändra funktion genom att lägga till, dra ifrån, plocka isär eller mångfaldiga så att objektet får en ny funktion. Placera föremålet i ett nytt sammanhang där det även kan ingå andra föremål och dokumentera detta med ett fotografi.

Arbetet dokumenteras genom två fotografier, ett som visar föremålet innan förändringen och ett efter.

Uppgiften bedöms utifrån förmåga till avläsning av ett föremåls formgivning. Därefter bedöms hur omgestaltningen gjorts utifrån idé, vald teknik och metod samt hur dokumentationen i ett valt sammanhang lyfter fram och förstärker förändringen.


Uppgift 3: Eget formulerat slöjdföremål

Producera ett eget formulerat slöjdarbete, som visar din förmåga att arbeta med något av skolslöjdens material, det vill säga trä, metall och/eller textil.

Slöjdföremålet dokumenteras genom
- tre till fem idéskisser som visar alternativa förslag till samma föremål,
och
- högst tio fotografier som visar föremålet i dess helhet, t.ex. fram- och baksida, över- och undersida, samt ut- och insida. Det behövs närbilder av detaljer i arbetet för att en korrekt bedömning ska kunna göras.

Bifoga också en skriftlig dokumentation omfattande högst 200 ord som presenterar utvecklingen från idén till det inlämnade slöjdföremålet. Beskriv dina ställningstaganden angående val av material och redskap, hantverksteknik, färg och form samt olika moment vid framställning av slöjdföremålet.

Uppgiften bedöms utifrån hantverksmässig förmåga så som sammanfogningar, hantverkstekniska lösningar och eventuella mönsterdetaljer.


Du ska skicka in följande:

• Innehållsförteckning

Uppgift 1
Max sex filer

Uppgift 2
Max två filer (två bilder)

Uppgift 3
Max 16 filer (tre-fem idéskisser, tio fotografier, en skriftlig dokumentation)


Tekniska specifikationer

Alla filer bör sammanställas i ett (1) PDF-dokument med en inledande innehållsförteckning. Är detta inte möjligt går det att skicka in bilderna eller filmen som separata filer i följande format: PDF, JPG, MOV, MP4. Namnge filer med Efternamn och Förnamn.

Inskickade arbetsprover som inte följer anvisningarna beaktas inte.

Anmälan för HT19 stängd


1. Anmäl dig på www.antagning.se

2. Skicka in arbetsprover till www.konstfack.se OBS -sökande med sen anmälan kontaktas via e-post om det blir aktuellt att ladda upp arbetsprover.

Sena anmälningar hanteras i mån av plats på utbildningen och rangordnas efter ansökningsdatum.


Viktiga datum

15 mars 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 april 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se). Sista datum att skicka in arbetsprover (konstfack.se).

Maj 2019: Bedömning av arbetsprover.

20 juni 2019: Sista kompletteringsdatum för sökande med pågående gymnasieutbildning.

12 juli 2019:
Antagningsbesked 1 (antagning.se).

26 juli 2019: Sista svarsdatum (antagning.se).

1 augusti 2019: Antagningsbesked 2 (antagning.se).

2 september 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack  
Skyddad adress
08-450 41 77

Mer information om programmet och studievägledning
Gabriella Rizzo
Skyddad adress
08-450 41 51

VFU-placeringar
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 4150

Professor

Anette Göthlund
Skyddad adress
08-450 41 54


Examensarbeten
2018    2017   2016   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


Läs mer
Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 hp

Kursplaner för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Anette Göthlund

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.