Kursplaner och studieupplägg för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp består av ämnesstudier i bild 90 hp, ämnesstudier i slöjd 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagt utbildning (VFU) 30 hp.

Studieupplägg för studenter antagna från och med HT16

Studieupplägg för studenter antagna HT12-HT15

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, för studenter antagna från och med HT16

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LRU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU104 Skola och samhälle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU103 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRU201 Bedöma och värdera, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 3, LRU301 Skola och samhälle III, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 3, LRU302 Didaktik och forskningsmetodik, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LRU402 Utveckla och leda, 15 hp.  Litteraturlista

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LRB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRB104 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista Listan för LYB102/LRB103 gäller även för LRB104. Kurskodsbyte av administrativa orsaker men utan innehållsförändringar i kursen.  
Årskurs 3, LRB301 Rumslig gestaltning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB302 Materiell kultur, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB303 Narration, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LRB501 Fördjupning i bild, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LRB502 Självständigt arbete i bild, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i slöjd

Årskurs 2, LRS201 Material och redskap i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRS202 Hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp.   Litteraturlista
Årskurs 2, LRS301 Trä- och metalltekniker, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRS203 Textila konstruktioner, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LRS401 Design och gestaltande uttryck, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LRS402 Självständigt arbete i slöjd, 15 hp. Litteraturlista

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, LRV101 VFU för grundskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRV202 VFU för grundskolan II, 7,5 hp. Litteraturlista Listan för LRV201 gäller även för LRV202. Kurskodsbyte av administrativa orsaker men utan innehållsförändringar i kursen.
Årskurs 4, LRV401 VFU för grundskolan III, 15 hp. Litteraturlista

 

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, för studenter antagna HT12-HT15


Litteraturlista finns i kursplanen om inget annat anges.

För tillgång till kursplaner för kurser som har utgått, kontakta ibisadmin@konstfack.se

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, UVK - Skola och samhälle I. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, UVK - Skola och samhälle II. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, UVK - Skola och samhälle III. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 2, UVK - Bedöma och värdera. Kursen gavs för sista gången VT17.
Årskurs 3, UVK - Forskningsmetoder och didaktik. Kursen gavs för sista gången HT17.
Årskurs 3, UVK - Delaktighet och inkludering. Kursen gavs för sista gången HT17. 
 
Årskurs 4, UVK - Utveckla och leda. Kursen gavs för sista gången HT18.
 

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, BILD - Visuella kulturer och kommunikation. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, BILD - Mimesis och illusoriska rum. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 2, BILD - Narration för årskurs 7-9. Kursen gavs för sista gången VT17.
Årskurs 3, BILD - Montage och rumslig gestaltning. Kursen gavs för sista gången HT17.  

Årskurs 5, BILD - Självständigt arbete. Kursen gavs för sista gången VT20.


Ämneskurser i slöjd

Årskurs 2, SLÖJD - Material och redskap i ett didaktiskt perspektiv. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, SLÖJD - Hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 3, SLÖJD - Fördjupning. Kursen gavs för sista gången VT18.
Årskurs 3, SLÖJD - Trä- och metalltekniker. Kursen gavs för sista gången VT18.
Årskurs 4, SLÖJD - Textila konstruktioner. Kursen gavs för sista gången HT18.
Årskurs 4, SLÖJD - Design och gestaltande uttryck. Kursen gavs för sista gången VT19.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, VFU för årskurs 7-9 I. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 2, VFU för årskurs 7-9 II. Kursen gavs för sista gången VT17.
Årskurs 4, VFU för årskurs 7-9 III. Kursen gavs för sista gången VT19.