Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan som anger vilka kurser som utbildningen omfattar, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen samt krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen.