Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan som anger vilka kurser som utbildningen omfattar, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen samt krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen.

I utbildningsplanen anges även när den ska börja gälla samt eventuella övergångsbestämmelser och andra föreskrifter som behövs. Utbildningsplanen fastställs avUtbildnings- och forskningsnämnden (UFN) på Konstfack.

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningsplanen ovan gäller för studenter som påbörjar studier på programmet från och med höstterminen 2016.

Uppdaterad: 7 juni 2012
Sidansvarig: Hilde Altern