Kursplaner och studieupplägg för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp består av ämnesstudier i bild 90 hp, ämnesstudier i slöjd 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagt utbildning (VFU) 30 hp.

Studieupplägg för studenter antagna från och med HT16

Studieupplägg för studenter antagna HT12-HT15

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, för studenter antagna från och med HT16

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LRU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU102 Skola och samhälle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU103 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRU201 Bedöma och värdera, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRU301 Skola och samhälle III, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT18.
Årskurs 3, LRU302 Didaktik och forskningsmetodik, 7,5 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT18.
Årskurs 4, LRU401 Utveckla och leda, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT19. 

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LRB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRB102 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB301 Rumslig gestaltning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB302 Materiell kultur, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB303 Narration, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LRB501 Fördjupning i bild, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT20.
Årskurs 5, Självständigt arbete i bild, 15 hp. Kursplan publiceras här under 2018.

Ämneskurser i slöjd

Årskurs 2, LRS201 Material och redskap i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRS202 Hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRS203 Textila konstruktioner, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRS301 Trä- och metalltekniker, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT18.
Årskurs 4, LRS401 Design och gestaltande uttryck, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under HT19.
Årskurs 4, Självständigt arbete i slöjd, 15 hp. Kursplan publiceras här under 2018.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, LRV101 VFU för grundskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRV202 VFU för grundskolan II, 7,5 hp. Litteraturlista OBS! Eftersom kurskoden har ändrats under VT18, dock med identiskt kursinnehåll, gäller den litteraturlista som har publicerats här, även om den är märkt med kurskoden LRV201.
Årskurs 4, LRV401 VFU för grundskolan III, 15 hp. Kurslitteratur publiceras här under VT19.

 

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, för studenter antagna HT12-HT15


Litteraturlista finns i kursplanen om inget annat anges.

För tillgång till kursplaner för kurser som har utgått, kontakta Hilde Altern, Skyddad adress.  

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, UVK - Skola och samhälle I. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, UVK - Skola och samhälle II. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, UVK - Skola och samhälle III. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 2, UVK - Bedöma och värdera. Kursen gavs för sista gången VT17. 
Kursplan årskurs 3, UVK - Forskningsmetoder och didaktik Grundnivå, 7,5 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 3, UVK - Delaktighet och inkludering Grundnivå, 7,5 h Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, UVK - Utveckla och leda Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, BILD - Visuella kulturer och kommunikation. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, BILD - Mimesis och illusoriska rum. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 2, BILD - Narration för årskurs 7-9. Kursen gavs för sista gången VT17.
Kursplan årskurs 3, BILD - Montage och rumslig gestaltning Grundnivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 5, BILD - Självständigt arbete Avancerad nivå, 30 hpLitteraturlista


Ämneskurser i slöjd

Årskurs 2, SLÖJD - Material och redskap i ett didaktiskt perspektiv. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, SLÖJD - Hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv. Kursen gavs för sista gången HT16
Kursplan årskurs 3, SLÖJD - Fördjupning Grundnivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 3, SLÖJD - Trä- och metalltekniker Grundnivå, 15 hp Litteraturlista 
Kursplan årskurs 4, SLÖJD - Textila konstruktioner Grundnivå, 15 hp Litteraturlista
Kursplan årskurs 4, SLÖJD - Design och gestaltande uttryck Avancerad nivå, 15 hp Litteraturlista


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, VFU för årskurs 7-9 I. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 2, VFU för årskurs 7-9 II. Kursen gavs för sista gången VT17.
Kursplan årskurs 4, VFU för årskurs 7-9 III Grundnivå, 15 hp Litteraturlista

Uppdaterad: 28 juni 2012
Sidansvarig: Hilde Altern