Kursplaner och studieupplägg för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp består av ämnesstudier i bild 90 hp, ämnesstudier i slöjd 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagt utbildning (VFU) 30 hp.

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, för studenter antagna från och med HT21


(Aktuella litteraturlistor för kommande hösttermin publiceras andra veckan i juli. Aktuella litteraturlistor för kommande vårtermin publiceras andra veckan i december.) 


Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LRU105 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU106 Skola och samhälle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU107 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRU201 Bedöma och värdera, 7,5 hp. 
Årskurs 3, Skola och samhälle III, 7,5 hp. 
Årskurs 4, Forskningsmetodik i utbildningsvetenskap, 7,5 hp. 

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LRB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRB105 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, Rumslig gestaltning, 15 hp. 
Årskurs 3, Materiell kultur, 7,5 hp. 
Årskurs 3, Narration, 7,5 hp. 
Årskurs 5, Fördjupning i bild, 15 hp. 
Årskurs 5, Självständigt arbete i bild, 15 hp.  

Ämneskurser i slöjd

Årskurs 2, LRS204 Slöjdens material och redskap, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRS205 Slöjdens hantverk och formgivning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRS206 Metall- och träarbete, 15 hp. 
Årskurs 3, Textila konstruktioner, 15 hp. 
Årskurs 4, Design och materiella uttryck, 15 hp. 
Årskurs 4, Självständigt arbete i slöjd, 15 hp. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, LRV101 VFU för grundskolan I, 7,5 hp.Litteraturlista
Årskurs 2, LRV202 VFU för grundskolan II, 7,5 hp. 
Årskurs 4, VFU för grundskolan III, 15 hp. 

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, för studenter antagna från och med HT16

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LRU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU104 Skola och samhälle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRU103 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRU201 Bedöma och värdera, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 3, LRU301 Skola och samhälle III, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 3, LRU302 Didaktik och forskningsmetodik, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LRU402 Utveckla och leda, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LRB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LRB104 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista Listan för LYB102/LRB103 gäller även för LRB104. Kurskodsbyte av administrativa orsaker men utan innehållsförändringar i kursen.  
Årskurs 3, LRB301 Rumslig gestaltning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB302 Materiell kultur, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRB303 Narration, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LRB503 Fördjupning i bild, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LRB502 Självständigt arbete i bild, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i slöjd

Årskurs 2, LRS201 Material och redskap i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRS202 Hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv, 15 hp.   Litteraturlista
Årskurs 2, LRS301 Trä- och metalltekniker, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LRS203 Textila konstruktioner, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LRS401 Design och gestaltande uttryck, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LRS402 Självständigt arbete i slöjd, 15 hp. Litteraturlista

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, LRV101 VFU för grundskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LRV202 VFU för grundskolan II, 7,5 hp. Litteraturlista Listan för LRV201 gäller även för LRV202. Kurskodsbyte av administrativa orsaker men utan innehållsförändringar i kursen.
Årskurs 4, LRV401 VFU för grundskolan III, 15 hp. Litteraturlista


För information om kurser inom lärarutbildning som påbörjats HT15 eller tidigare, kontakta ibisadmin@konstfack.se