Studiegång, antagna HT21 och senare

Här finns studieupplägg för studenter som läser bild och slöjd mot årskurs 7-9, antagna från och med HT21.

Studieupplägg - en översikt

Årskurs 1
Första året varvas 22,5 hp UVK med 30 hp bild och 7,5 hp VFU.

Årskurs 2
Hösten årskurs 2 läses 30 hp slöjd. Vårterminen läses slöjd, VFU och UVK.

Årskurs 3
Höstterminen läses 15 hp slöjd och 15 hp UVK. Vårterminen läses 30 hp bild.

Årskurs 4
Höstterminen läses en VFU-kurs om  15 hp som inbäddas av en UVK-kurs om 15 hp. Vårterminen avslutas slöjdstudierna med 15 hp i textil och 15 hp självständigt arbete.

Årskurs 5
Hösten årskurs 5 avslutas bildstudierna med 15 hp fördjupning och 15 hp självständigt arbete. När höstterminen är avklarad är programmet slut och studenterna kan ansöka om examen.

 

Studiegång - detaljerad

Studiegång för studenter som läser bild och slöjd, antagna HT21 och senare

Observera att kurserna kan komma att ges i annan ordning.