Ansöka till lärarutbildning

Du ansöker till Konstfacks lärarutbildningar genom att göra en anmälan och skicka in arbetsprover.

Såhär gör du:
1. Gör anmälan via www.antagning.se senast 17 april 2023. Följ instruktionerna där.

2. Skicka arbetsprov via www.konstfack.se senast 17 april 2023. På de olika utbildningarnas sidor finns information om vilka arbetsprover som du ska skicka, och hur du gör för att skicka in dem.

Datum för ansökan till lärarprogrammet
• Anmälan öppnar på antagning.se, portalen för arbetsprover öppnar på Konstfacks hemsida: 15 mars 2023
• Sista dag för anmälan via www.antagning.se: 17 april 2023
• Sista dag att skicka arbetsprov via www.konstfack.se: 17 april 2023
• Besked om bedömning av arbetsprover ges under maj 2023
• Sista dag för betygskomplettering för sökande med pågående gymnasieutbildning: 21 juni 2023

OBS! Besked från Konstfack om godkänt arbetsprov innebär inte att du antagits till lärarutbildningen. Besked om antagning publiceras på antagning.se 12 juli 2023.


Behörighet
Grundläggande behörighet. Du behöver också: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6. Läs mer om grundläggande behörighet.

Dessutom krävs godkänt resultat på Konstfacks arbetsprov.

Urval
Konstfack använder tre urvalsgrupper till lärarutbildningen. Platserna fördelas lika mellan de studenter som antas på betyg och godkända arbetsprover, på högskoleprov och godkända arbetsprover, samt den tredje urvalsgruppen som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.

Antagningsförfarande, urval och bedömning av arbetsprover
Läs här om hur bedömning av arbetsprover och urval går till.

Arbetsprover skickas digtalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka in arbetsprover digitalt. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.
Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.