Grundläggande behörighet

När du söker till högskoleutbildning så krävs att du har vissa förkunskaper. Alla utbildningar, program och kurser, ställer krav på minst grundläggande behörighet .

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå (t.ex. kandidatprogram) kan du få av att läsa på gymnasiet, folkhögskola eller komvux. Krav för grundläggande behörighet ser olika ut  beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier eller motsvarande.

För mer information om hur du kan uppfylla grundläggande behörighet, välj "Dina betyg" på anmälningsportalen antagning.se


Reell kompetens och undantag

Konstfack kan bedöma dig som behörig trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven, både vad gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet. För ett sådant beslut krävs att du på grund av någon omständighet ändå har förmåga att genomföra utbildningen. Detta kallas för reell kompetens.

Konstfack kan också medge undantag från ett eller flera krav på behörighet. Detta medges dock endast i undantagsfall.

Blankett för ansökan om reell kompetens eller undantag hittar du på antagning.se. Om du vill ansöka om bedömning av reell kompetens eller undantag så fyller du i blanketten och bifogar ett brev samt relevanta intyg och laddar upp på antagning.se. Blankett, brev och intyg som du vill åberopa, ska ha inkommit senast sista kompletteringsdatum för aktuell antagningsomgång.

Läs mer om reell kompetens och undantag