Statistik över sökande och antagna

Här finns anmälnings- och antagningsstatistik för Konstfacks program.

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2023/2024


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk formgivning och illustration 315
252
15
Industridesign 65
44
15
Inredningsarkitektur och Möbeldesign 237 167
20
Keramik och glas 105 78 10
Konst 692 577 15
Textil 74
62 12
Smycke och corpus: Ädellab 49 39 10
Summa 1537 1219 97
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
75 47 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
58 32
16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
50 24 15
Summa 183 103 47
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 46 26 8
CRAFT! - Textil 62 35 8
CRAFT! - Smycke och corpus
34 15 4
Design Ecologies 44 31 11
Design - Rumslig gestaltning 173 90 18
Konst 161 96 14
Visuell kommunikation 147 76 11
   Summa 667 369 74
       
Totalt alla utbildningar 2387 1691 218


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift. 


Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2022/2023


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk formgivning och illustration 308
233
14
Industridesign 83
50
15
Inredningsarkitektur och Möbeldesign 220 143
20
Keramik och glas 91 70 10
Konst 655 539 15
Textil 82
53 11
Smycke och corpus: Ädellab 46 33 10
Summa  1485 1121 95
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
57 33 17
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
37 22
12
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
35 15 8
Summa 129 70 37
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 27 17 7
CRAFT! - Textil 34 17 8
CRAFT! - Smycke och corpus
14 6 3
Design Ecologies 47 38 10
Design - Rumslig gestaltning 129 74 19
Konst 151 114 15
Visuell kommunikation 126 82 12
   Summa 528 348 74
       
Totalt alla utbildningar 2142 1539 206


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift. 


Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2021/2022


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk formgivning och illustration 353
276
14
Industridesign 85
55
15
Inredningsarkitektur och Möbeldesign 210 131
20
Keramik och glas 102 82 10
Konst 688 582 14
Textil 74
56 13
Smycke och corpus: Ädellab 45 33 10
Summa  1557 1215 96
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
78 42 17
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
48 24
11
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
88 34 16
Summa 214 100 44
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 38 26 8
CRAFT! - Textil 46 27 9
CRAFT! - Smycke och corpus
17 11 5
Design - Individuell studieplan 104 66 14
Design - Rumslig gestaltning 151 93 17
Konst 171 119 16
Visuell kommunikation 145 80 13
   Summa 672 437 82
       
Totalt alla utbildningar  2443 1752 222


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2020/2021


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk formgivning och illustration 247 189 14
Industridesign 76
58
15
Inredningsarkitektur och Möbeldesign 209 142
16
Keramik och glas 85 65 10
Konst 621 517 15
Textil 77
57 12
Ädellab 43 35 9
Summa  1358 1063 91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
60 36 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
53 31 14
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
52 29 15
Summa 165 96 45
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 47 23 7
CRAFT! - Textil 51 28 8
CRAFT! - Ädellab 23 17 3
Design - Individuell studieplan 109 62 16
Design - Rumslig gestaltning 132 83 17
Konst 196 140 13
Visuell kommunikation 144 79 12
   Summa 702 432 76
       
Totalt alla utbildningar  2225 1591 212


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2019/2020


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk formgivning & illustration 203
160 17
Industridesign 77
59
17
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 158 117
17
Keramik och Glas 79
64 11
Konst 578 485 16
Textil 71
47 12
Ädellab 26 14 6
Summa  1192 946 96
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
69 44 17
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
63 44 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
70 33 16
Summa  202 121 48
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 32 19 7
CRAFT! - Textil 35 17 9
CRAFT! - Ädellab 21 13 7
Design - Individuell studieplan 118 67 9
Design - Rumslig gestaltning 154 77 16
Konst 164 110 15
Visuell kommunikation 130 75 13
   Summa  654 378 76
       
Totalt alla utbildningar  2048  1445 220


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.  


Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2018/2019


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk formgivning & illustration 254
203
12
Industridesign 76
55
14
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 209
149
16
Keramik och Glas 79
59
11
Konst 682
569 15
Textil 78
56 13
Ädellab 38
29 10
Summa  1416 1120 91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
57 32 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
47 24 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
49 26 16
Summa  153 82 48
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 33 21 9
CRAFT! - Textil 52 28 7
CRAFT! - Ädellab 24 16 9
Design - Individuell studieplan 113 67 15
Design - Rumslig gestaltning 160 77 17
Konst 182 113 14
Visuell kommunikation 137 73 15
   Summa  701 395 86

     
Visuell kultur och lärande - bildpedagogik 18 n/a 3
Visuell kultur och lärande - bildpedagogik NoVA 53 n/a 3
       
Totalt alla utbildningar  2341  1597 225


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2017/2018


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 277
230
14
Industridesign 49
31
13
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 180
128
18
Keramik och Glas 79
64
11
Konst 642
544
15
Textil 71
49
12
Ädellab 36
25
8
Summa 1334
1071
91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
75
24
 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
57
25
13
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
86
34
17
Summa  218
83
 46
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 36
21
8
CRAFT! - Textil 37
19
8
CRAFT! - Ädellab 30
24
8
Design - Individuell studieplan 158
89
15
Design - Rumslig gestaltning 167
76
17
Konst 208
124
14
Visuell kommunikation 173
99
16
   Summa 809 
452
86

     
Totalt alla utbildningar 2361
 1606  223


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2016/2017


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 301
238
14
Industridesign 60
46
13
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 200
148
21
Keramik och Glas 57
50
9
Konst 664
592
14
Textil 63
47
11
Ädellab 21
18
9
Summa 1366
1139
91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
97
38
 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
 71 28
15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
110
35
17
Summa 278
101
 47
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 24
16
7
CRAFT! - Textil 51
25
8
CRAFT! - Ädellab 13
11
6
Design - Individuell studieplan 128
77
11
Design - Rumslig gestaltning 127
57
16
Konst 141
75
14
Visuell kommunikation 139
77
16
   Summa  623
338
 78

     

Visuell kultur och lärande, bildpedagogik NoVA

33
 n/a 4
       
Totalt alla utbildningar 2333 1578
 220


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2015/2016


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 287 205 12
Industridesign 80 50 14
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 202 131 16
Keramik och Glas 59 42 10
Konst 726 591 15
Textil 84 61 10
Ädellab 44 34 8
Summa  1482 1114
85
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
 115 46
15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
 85 18
 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
127
37
16
Summa  327 101
46
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 13
9
 6
CRAFT! - Textil  53 29
 8
CRAFT! - Ädellab  33 24
 9
Design - Individuell studieplan 148
104
 15
Design - Rumslig gestaltning 105
68
 16
Konst  175 115
15
Visuell kommunikation  125 69
14
   Summa  652 418 83 
                            

 
  
Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik  36 n/a
9
       
Totalt alla utbildningar  2497  1633 223


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2014/2015


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 341 246 15
Industridesign 99 74 14
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 234 161 20
Keramik och Glas 56 37 10
Konst 725 613 16
Textil 105 68 13
Ädellab 58 46 10
Summa 1618 1245 98
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna

Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
120 44 20
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
91 38 18
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
109 37 20
Summa  320  119  58
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 26 14  6
CRAFT! - Textil 61 40
CRAFT! - Ädellab 25 19  7
Design - Individuell studieplan 161 103  16
Design - Rumslig gestaltning 121 74  16
Konst 145 92 13
Visuell kommunikation 154 91 13
Summa 693 433 80
       
Totalt alla utbildningar 2631 1797 236


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2013/2014


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 374 270 15
Industridesign 95 47 17
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 241 160 19
Keramik och Glas 60 33 12
Konst 708 565 16
Textil 89 53 13
Ädellab 59 37 9
Summa 1626 1165 101

     

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
102 33 18
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
63 16 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
75 13 11
Summa 240 62 44
 
     

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Industridesign 118 63 12
InSpace 81 37 15
Jewellery + Corpus 29 23 8
Konst i offentligheten 101 60 14
Keramik och Glas 33 17 7
Storytelling 126 83 15
Textil i det utvidgade fältet 40 27 10
Summa 528 310 81
       
Totalt alla utbildningar 2394 1537 226


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se samt   skickat in arbetsprover via konstfack.se.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2012/2013


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 640 382 13
Industridesign 158 70 13
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 254 113 18
Keramik och Glas 76 48 11
Konst 761 579 18
Textil 122 66 13
Ädellab 60 45 10
Summa 2071 1303 96

     

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
105 30 20
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
75 23 12
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
82 22 18
Summa 262 75 50
 
     

Mastergrupper
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Experience Design 54 12 8
Formgiving Intelligence 99 61 14
InSpace 69 30 16
Jewellery + Corpus 30 17 8
Konst i offentligheten 97 53 13
Keramik och Glas 28 14 7
Storytelling 123 80 14
Textil i det utvidgade fältet 44 23 11
Summa 544 290 91
       
Totalt alla utbildningar 2877 1668 237


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels har gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2011/2012

Kandidatprogram och Lärarprogrammet Antal sökande med kompletta ansökningar* Antal antagna
Kandidatprogrammet för Grafisk design & Illustration 277 12
Kandidatprogrammet för Industridesign 70 12
Kandidatprogrammet för Inredningsarkitektur & Möbeldesign 132 15
Kandidatprogrammet för Keramik & Glas 57 10
Kandidatprogrammet för Konst 504 14
Kandidatprogrammet för Ädellab/Metallformgivning 30 8
Kandidatprogrammet för Textil 98 12
Lärarutbildning**
Inriktning media
Inriktning design

70
103
 33
Summa 1341 116

* = Komplett ansökning: sökande har gjort anmälan via www.studera.nu, har lämnat arbetsprover samt är avgiftsbefriad/har betalat anmälningsavgift.
** = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.

 

Masterprogrammet Antal sökande med kompletta ansökningar* Antal antagna
Mastergruppen Experience Design 16 7
Mastergruppen Formgiving Intelligence 59 13
Mastergruppen InSpace 38 14
Mastergruppen Jewellery + Corpus 18 8
Mastergruppen Keramik och Glas 12 6
Mastergruppen Konst i offentligheten 47 13
Mastergruppen Storytelling 59 13
Mastergruppen Textil i det utvidgade fältet 25 11
Summa 274 85

 * = Komplett ansökning:sökande har gjort anmälan via www.studera.nu, har lämnat arbetsprover samt är avgiftsbefriad/ har betalat anmälningsavgift.

Av totalt 384 sökande till masterprogrammet via VHS var 247 avgiftsbefriade (64 %) och 137 avgiftsskyldiga (36 %), varav 52 betalade anmälningsavgiften. En avgiftsbetalande antogs och påbörjade sin masterutbildning.

 

Antal kompletta ansökningar till Kandidat- och
masterprogram*, samt Lärarutbildning**
  Antal antagna
1615   201

* = Komplett ansökning: sökande har gjort anmälan via Studera.nu, har lämnat arbetsprover samt är avgiftsbefriad/har betalat anmälningsavgift.
** = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.