Statistik över sökande och antagna

Här finns anmälnings- och antagningsstatistik för Konstfacks program.

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2018/2019


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 254
203
12
Industridesign 76
55
14
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 209
149
16
Keramik och Glas 79
59
11
Konst 682
569 15
Textil 78
56 13
Ädellab 38
29 10
Summa  1416 1120 91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
57 32 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
47 24 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
49 26 16
Summa  153 82 48
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 33 21 9
CRAFT! - Textil 52 28 7
CRAFT! - Ädellab 24 16 9
Design - Individuell studieplan 113 67 15
Design - Rumslig gestaltning 160 77 17
Konst 182 113 14
Visuell kommunikation 137 73 15
   Summa  701 395 86

     
Visuell kultur och lärande - bildpedagogik 18 n/a 3
Visuell kultur och lärande - bildpedagogik NoVA 53 n/a 3
       
Totalt alla utbildningar  2341  1597 225


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2017/2018


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 277
230
14
Industridesign 49
31
13
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 180
128
18
Keramik och Glas 79
64
11
Konst 642
544
15
Textil 71
49
12
Ädellab 36
25
8
Summa 1334
1071
91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
75
24
 16
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
57
25
13
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
86
34
17
Summa  218
83
 46
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 36
21
8
CRAFT! - Textil 37
19
8
CRAFT! - Ädellab 30
24
8
Design - Individuell studieplan 158
89
15
Design - Rumslig gestaltning 167
76
17
Konst 208
124
14
Visuell kommunikation 173
99
16
   Summa 809 
452
86

     
Totalt alla utbildningar 2361
 1606  223


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2016/2017


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 301
238
14
Industridesign 60
46
13
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 200
148
21
Keramik och Glas 57
50
9
Konst 664
592
14
Textil 63
47
11
Ädellab 21
18
9
Summa 1366
1139
91
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
97
38
 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
 71 28
15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
110
35
17
Summa 278
101
 47
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 24
16
7
CRAFT! - Textil 51
25
8
CRAFT! - Ädellab 13
11
6
Design - Individuell studieplan 128
77
11
Design - Rumslig gestaltning 127
57
16
Konst 141
75
14
Visuell kommunikation 139
77
16
   Summa  623
338
 78

     

Visuell kultur och lärande, bildpedagogik NoVA

33
 n/a 4
       
Totalt alla utbildningar 2333 1578
 220


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2015/2016


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 287 205 12
Industridesign 80 50 14
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 202 131 16
Keramik och Glas 59 42 10
Konst 726 591 15
Textil 84 61 10
Ädellab 44 34 8
Summa  1482 1114
85
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna 
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
 115 46
15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
 85 18
 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
127
37
16
Summa  327 101
46
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 13
9
 6
CRAFT! - Textil  53 29
 8
CRAFT! - Ädellab  33 24
 9
Design - Individuell studieplan 148
104
 15
Design - Rumslig gestaltning 105
68
 16
Konst  175 115
15
Visuell kommunikation  125 69
14
   Summa  652 418 83 
                            

 
  
Visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik  36 n/a
9
       
Totalt alla utbildningar  2497  1633 223


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 


 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2014/2015


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 341 246 15
Industridesign 99 74 14
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 234 161 20
Keramik och Glas 56 37 10
Konst 725 613 16
Textil 105 68 13
Ädellab 58 46 10
Summa 1618 1245 98
       

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna

Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
120 44 20
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
91 38 18
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
109 37 20
Summa  320  119  58
       

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
CRAFT! - Keramik och glas 26 14  6
CRAFT! - Textil 61 40
CRAFT! - Ädellab 25 19  7
Design - Individuell studieplan 161 103  16
Design - Rumslig gestaltning 121 74  16
Konst 145 92 13
Visuell kommunikation 154 91 13
Summa 693 433 80
       
Totalt alla utbildningar 2631 1797 236


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt UHR:s statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se, och styrkt avgiftsfrihet/betalat anmälningsavgift.

 


 

 Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2013/2014


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 374 270 15
Industridesign 95 47 17
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 241 160 19
Keramik och Glas 60 33 12
Konst 708 565 16
Textil 89 53 13
Ädellab 59 37 9
Summa 1626 1165 101

     

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
102 33 18
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
63 16 15
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
75 13 11
Summa 240 62 44
 
     

Masterprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Industridesign 118 63 12
InSpace 81 37 15
Jewellery + Corpus 29 23 8
Konst i offentligheten 101 60 14
Keramik och Glas 33 17 7
Storytelling 126 83 15
Textil i det utvidgade fältet 40 27 10
Summa 528 310 81
       
Totalt alla utbildningar 2394 1537 226


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels gjort en anmälan på antagning.se samt   skickat in arbetsprover via konstfack.se.

 


 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2012/2013


Kandidatprogram
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Grafisk design & Illustration 640 382 13
Industridesign 158 70 13
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 254 113 18
Keramik och Glas 76 48 11
Konst 761 579 18
Textil 122 66 13
Ädellab 60 45 10
Summa 2071 1303 96

     

Lärarutbildning
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och design
105 30 20
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot gymnasieskolan, bild och media
75 23 12
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot årskurs 7-9
82 22 18
Summa 262 75 50
 
     

Mastergrupper
Antal
sökande*
Antal sökande med
kompletta ansökningar**
Antal
antagna
Experience Design 54 12 8
Formgiving Intelligence 99 61 14
InSpace 69 30 16
Jewellery + Corpus 30 17 8
Konst i offentligheten 97 53 13
Keramik och Glas 28 14 7
Storytelling 123 80 14
Textil i det utvidgade fältet 44 23 11
Summa 544 290 91
       
Totalt alla utbildningar 2877 1668 237


* = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.
** = Komplett ansökan innebär att sökande dels har gjort en anmälan på antagning.se, skickat in arbetsprover via konstfack.se.

 


 

 

Statistik över sökande och antagna till Konstfack läsåret 2011/2012

Kandidatprogram och Lärarprogrammet Antal sökande med kompletta ansökningar* Antal antagna
Kandidatprogrammet för Grafisk design & Illustration 277 12
Kandidatprogrammet för Industridesign 70 12
Kandidatprogrammet för Inredningsarkitektur & Möbeldesign 132 15
Kandidatprogrammet för Keramik & Glas 57 10
Kandidatprogrammet för Konst 504 14
Kandidatprogrammet för Ädellab/Metallformgivning 30 8
Kandidatprogrammet för Textil 98 12
Lärarutbildning**
Inriktning media
Inriktning design

70
103
 33
Summa 1341 116

* = Komplett ansökning: sökande har gjort anmälan via www.studera.nu, har lämnat arbetsprover samt är avgiftsbefriad/har betalat anmälningsavgift.
** = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.

 

Masterprogrammet Antal sökande med kompletta ansökningar* Antal antagna
Mastergruppen Experience Design 16 7
Mastergruppen Formgiving Intelligence 59 13
Mastergruppen InSpace 38 14
Mastergruppen Jewellery + Corpus 18 8
Mastergruppen Keramik och Glas 12 6
Mastergruppen Konst i offentligheten 47 13
Mastergruppen Storytelling 59 13
Mastergruppen Textil i det utvidgade fältet 25 11
Summa 274 85

 * = Komplett ansökning:sökande har gjort anmälan via www.studera.nu, har lämnat arbetsprover samt är avgiftsbefriad/ har betalat anmälningsavgift.

Av totalt 384 sökande till masterprogrammet via VHS var 247 avgiftsbefriade (64 %) och 137 avgiftsskyldiga (36 %), varav 52 betalade anmälningsavgiften. En avgiftsbetalande antogs och påbörjade sin masterutbildning.

 

Antal kompletta ansökningar till Kandidat- och
masterprogram*, samt Lärarutbildning**
  Antal antagna
1615   201

* = Komplett ansökning: sökande har gjort anmälan via Studera.nu, har lämnat arbetsprover samt är avgiftsbefriad/har betalat anmälningsavgift.
** = Totalt antal sökande (inkl obehöriga) enligt VHS statistik.

Fristående kurser
För statistik över sökande till fristående kurser, se Universitets- och högskolerådets hemsida.

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: