Behörighet i engelska

För studier på Konstfack gäller att du har kunskaper i engelska.

Kandidatprogrammen

Du ska visa att du har kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet för högskolestudier. Från och med 1 januari 2013 krävs den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Sökande som redan uppfyllt grundläggande behörighet sedan tidigare är fortsatt behöriga även vad gäller krav på kunskaper i engelska. Du kan också styrka din behörighet genom något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment.


Masterprogrammet

För svenska sökande krävs gymnasiebetyg i Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande. Internationella sökande till Konstfack, som har examen från lärosäten där det huvudsakliga undervisningsspråket inte är engelska, måste skicka in resultat från TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment.

Observera! Skicka inga testresultat till Konstfack.


IELTS

Akademiska moduler
För Engelska 6 / Engelska B: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5

Skicka in dina testresultat från IELTS Academic:
Du kan ladda upp testresultatet via dokumentuppladdningsfunktionen till antagning.se. Du kan också skicka en kopia av ditt testresultat till Antagningsservice med vanlig post (Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm).

Det räcker med att du laddar upp eller skickar in en kopia eftersom ditt resultat ändå kommer att kontrolleras senare.


TOEFL

Internetbaserat
För Engelska 6 / Engelska B: 20 poäng på skriftliga delen och sammanlagt 90

Pappersbaserat
För Engelska 6 / Engelska B: 4,5 poäng (skala 1-6) i skriftliga provet och totalpoäng 575

Du kan själv ladda upp ditt TOEFL-test. För att testet ska gå att verifiera får det inte vara äldre än två år och du måste också ha gjort det tillgängligt för antagning.se hos ETS. ”Institution code” är Sweden 3477. Som fakultet eller ”department” kan man ange ett valfritt alternativ. Dokumentet du ska ladda upp heter Testtaker Score Report.

OBS: "Examinee Score Records" eller TOEFL ITP godtas ej.


Cambridge English Language Assessment

Cambridge English: Advanced (Certificate in Advanced English) - Engelska 6
Cambridge English: Proficiency (Certificate of Proficiency in English) - Engelska 7