Lärarlegitimation

När din examen är utfärdad och du har fått ditt examensbevis är det dags att ansöka om lärarlegitimation. På den här sidan hittar du mer information om hur du gör när du ansöker.  

Allmän information

Det är Skolverket som beslutar om behörigheter och utfärdar lärarlegitimationer. Skolverket utfärdar behörigheter för de ämnen som återfinns i bilaga fyra till Högskoleförordningen (1993:100), dvs. bild och slöjd för Konstfackstudenterna, samt de kedjebehörigheter som följer av dessa ämnen. I de legitimationer som hittills utfärdats har Skolverket följt våra rekommendationer angående de övriga s.k. vissa ämnena. 

Nedan hittar du information om behörigheter och om de rekommendationer Konstfack har skickat till Skolverket.

 

Konstfacks rekommendationer till Skolverket och övrig behörighet

 

Bild/Design mot gymnasieskolan

 

Behörighet enligt bilaga fyra till Högskoleförordningen:

Bild för hela grundskolan och gymnasieskolan

Kedjebehörigheter

Visuell kommunikation (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Estetisk kommunikation (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Bildteori (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Medieproduktion (ges till alla med behörighet i visuell kommunikation)
Digitalt skapande (ges till alla med behörighet i medieproduktion)

Övriga "vissa ämnen" där Konstfack rekommenderat behörighet:
OBS: DESSA MÅSTE DU SJÄLV BEGÄRA BEHÖRIGHET I OM DU SKA FÅ DET!

Design
Fotografisk bild
Grafisk kommunikation
Konst och kultur
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Medier, samhälle och kommunikation

 

Bild/Media mot gymnasieskolan

 

Behörighet enligt bilaga fyra till Högskoleförordningen:

Bild för hela grundskolan och gymnasieskolan

Kedjebehörigheter

Visuell kommunikation (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Estetisk kommunikation (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Bildteori (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Medieproduktion (ges till alla med behörighet i visuell kommunikation)
Digitalt skapande (ges till alla med behörighet i medieproduktion)

Övriga "vissa ämnen" där Konstfack rekommenderat behörighet:
OBS: DESSA MÅSTE DU SJÄLV BEGÄRA BEHÖRIGHET I OM DU SKA FÅ DET!

Animation
Fotografisk bild
Grafisk kommunikation
Konst och kultur
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Medier, samhälle och kommunikation
Film- och tvproduktion
Mediekommunikation

 

Bild/Slöjd mot grundskolans årskurs 7-9

 

Behörighet enligt bilaga fyra till Högskoleförordningen:

Bild för hela grundskolan och gymnasieskolan
Slöjd för hela grundskolan

Kedjebehörigheter

Visuell kommunikation (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Estetisk kommunikation (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Bildteori (ges till alla med behörighet i bild för gymnasiet)
Medieproduktion (ges till alla med behörighet i visuell kommunikation)
Digitalt skapande (ges till alla med behörighet i medieproduktion)

Övriga "vissa ämnen" där Konstfack rekommenderat behörighet:
OBS: DESSA MÅSTE DU SJÄLV BEGÄRA BEHÖRIGHET I OM DU SKA FÅ DET!

Fotografisk bild
Medier, samhälle och kommunikation

 

Att ansöka om lärarlegitimation

Ansökan om lärarlegitimation görs på Skolverkets webbplats och kostar 1500 kr (2018). Ansökan kan göras först när examen är utfärdad och du har fått ditt examensbevis.  

Upptäcker du felaktigheter i ovanstående information, eller har du frågor? Kontakta Skyddad adress

Uppdaterad: 2 juni 2016
Sidansvarig: Hilde Altern