FoU-dagarna

Istället för IBIS kunskapsdagar medverkar institutionen i Konstfacks årliga Research week med ämnen som rör bildpedagogik, slöjd, visuell och materiell kultur.

Länkar till tidigare års program:

Bruka - Konstfacks kunskapsdagar på IBIS 29-30 oktober 2019

BRUKA - två dagar om hållbarhet i bild- och slöjdämnena 29 och 30 oktober 2019 Missbruka, förbruka, återbruka. Hur brukar vi göra? Vad är hållbart?...

Uppdrag digitalisering – Mission possible! (31/10-1/11 2017)

Uppdrag digitalisering – Mission possible! Två kunskapsdagar om digitalisering i bild och slöjdämnet

Funktionsvariationer, lärmiljöer och inkludering (1-2 november 2016)

Hur kan vi i skolan förstå och möta elever med olika diagnoser? Vad kan en inkluderande lärmiljö inom bild och slöjd vara?

Samtid och konst - två kunskapsdagar om konstens mening, värde och makt (27-28 oktober 2015)

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack bjuder in till föreläsningar, samtal och workshops som underlag för en diskussion om...

Bild+Slöjd=Sant (28-29 oktober 2014)

Två kunskapsdagar för lärande och forskning. Hur ska slöjd och bild mötas? Ska de mötas? Vad innefattar slöjd? Vad innefattar bild?

Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar om att se, inse, överse, bortse (2013)

Institutionen för Bildpedagogiks årliga FoU-dagar är 2013 planerade till tre dagar, som kommer att ha temat "Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar ...

SNAPSHOTS: 4 dagar om bildpedagogik just nu (2012)

Institutionen för bildpedagogiks årliga FoU- vecka 2012 har temat: SNAPSHOTS: 4 dagar om bildpedagogik just nu

OM-BILDNING: 4 dagar om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle (2011)

4 dagar om om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle

In-finitum: 4 dagar om värdering och bedömning (2010)

4 dagar om bedömning inom bildpedagogiken.