FoU-dagarna

IBIS välbesökta FoU-dagar åter hösten 2019.

Vi på IBIS är mycket glada över att våra FoU-dagar som årligen arrangeras i vecka 44 är efterfrågade. I år behöver vi dock prioritera och spara krafter för institutionens interna arbete – vi antar doktorand, genomgår en granskning, vidareutvecklar utbildningarna med mera. Hösten 2019 återkommer vi med nya angelägna frågor och teman, varmt välkommen då!

För inspiration och intressanta föreläsningar under årets vecka 44 rekommenderar vi den forskningskonferens som arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Mer info: pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/lararnas-forskningskonferens-2018/

 

Länkar till tidigare års program:

Uppdrag digitalisering – Mission possible! (31/10-1/11 2017)

Uppdrag digitalisering – Mission possible! Två kunskapsdagar om digitalisering i bild och slöjdämnet

Funktionsvariationer, lärmiljöer och inkludering (1-2 november 2016)

Hur kan vi i skolan förstå och möta elever med olika diagnoser? Vad kan en inkluderande lärmiljö inom bild och slöjd vara?

Samtid och konst - två kunskapsdagar om konstens mening, värde och makt (27-28 oktober 2015)

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack bjuder in till föreläsningar, samtal och workshops som underlag för en diskussion om...

Bild+Slöjd=Sant (28-29 oktober 2014)

Två kunskapsdagar för lärande och forskning. Hur ska slöjd och bild mötas? Ska de mötas? Vad innefattar slöjd? Vad innefattar bild?

Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar om att se, inse, överse, bortse (2013)

Institutionen för Bildpedagogiks årliga FoU-dagar är 2013 planerade till tre dagar, som kommer att ha temat "Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar ...

SNAPSHOTS: 4 dagar om bildpedagogik just nu (2012)

Institutionen för bildpedagogiks årliga FoU- vecka 2012 har temat: SNAPSHOTS: 4 dagar om bildpedagogik just nu

OM-BILDNING: 4 dagar om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle (2011)

4 dagar om om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle

In-finitum: 4 dagar om värdering och bedömning (2010)

4 dagar om bedömning inom bildpedagogiken.

Uppdaterad: 22 oktober 2010
Sidansvarig: Annika Pettersson