Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar om att se, inse, överse, bortse (2013)

Institutionen för Bildpedagogiks årliga FoU-dagar är 2013 planerade till tre dagar, som kommer att ha temat "Interkulturell bildpedagogik? 3 dagar om att se, inse, överse, bortse".

Under dessa tre dagar vill vi diskutera vad interkulturell bildpedagogik skulle kunna vara och göra. Vad är det vi som lärare, forskare, studenter och "visuella kulturarbetare" kan se, behöver inse, riskerar att överse (med) eller kanske bortser ifrån?

Några huvudstråk i det vi vill veta mer om behandlar frågor om visuell artikulering och stereotypisering av "den andre", vilket kan vara knutet till etnicitet men också handla om t.ex. kön, klass, sexualitet, funktionalitet, religion, ålder och geografisk hemvist. Vi vill diskutera föreställningar om bilders universella och interkulturella funktion: bilden som överbryggare och förmedlare där andra språkformer inte fungerar. Eller kanske det motsatta: föreställningar om att bilder är lika kulturellt infärgade som det verbala språket och att skillnaderna som därmed skapas bidrar till exotisering.

Naturligtvis tar vi även upp temat ur didaktiska och pedagogiska perspektiv: Hur hanterar vi det ovanstående i bildpedagogiska undervisningssituationer och i andra mer allmänna kommunikativa situationer? Som vanligt kommer våra studenter att bidra med intressanta perspektiv och idéer.

De tre dagarna är öppna och gratis för alla intresserade!

Program 3 dagar 2013.pdf

Mvh och god fortsättning på nya året!

Viktoria Kindstrand