Funktionsvariationer, lärmiljöer och inkludering (1-2 november 2016)

Hur kan vi i skolan förstå och möta elever med olika diagnoser? Vad kan en inkluderande lärmiljö inom bild och slöjd vara?

AdhDoCdaDdDaMPXxyODdCDasPD

Välkomna till höstens kunskapsdagar på Institutionen för Bild- och Slöjdpedagogik, Konstfack, 1-2 november.

Skolan är en plats där människor med olika förutsättningar och erfarenheter möts och ska samverka. Skolan rymmer olika sätt att se på kunskap och den lärande individen, där en del är mer inkluderande än andra. Normer kring undervisningen görs ibland onödigt snäva av oss i skolan. Många elever klarar därför inte kunskapskraven och arbetssätten. För många innebär misslyckanden i skolan kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin och logopedin. Diagnoser som Ad(h)d och dyslexi är vanliga. Hur kan vi i skolan förstå och möta elever med olika diagnoser? Hur kan vi förstå oss själva och den lärmiljö vi skapar? Kan vi skapa ett klassrum med plats för alla? Vad kan en inkluderande lärmiljö inom bild och slöjd vara?

Ingen anmälan krävs. Fri entré.

Program IBIS Kunskapsdagar 1-2 november 2016

Plats: Konstfack, Svarta havet.

LM Ericssons väg 14, Hägersten/Stockholm

Tunnelbanestation Telefonplan