Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Välkommen till Konstfacks lärarutbildning och Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)!

Konstfack vill utbilda lärare som kan hantera många olika lärandeformer där slöjd, bild och visuell kultur står i centrum. Genom hela utbildningen varvas därför gestaltande och teoretiskt arbete. Lärarna arbetar i lärarlag där det ingår didaktik-, gestaltnings- och teorilärare som ser till att det skapas kontinuitet och sammanhang i utbildningen. Utbildningen innehåller även VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) vid skolor och ibland inom andra pedagogiska verksamheter.

I dagsläget finns omkring 200 studenter och ett trettiotal lärare vid institutionen och vi erbjuder för närvarande Ämneslärarexamen för gymnasiet 300 hp, med inriktning Bild-Media eller Bild-Design (5 år), samt för år 7-9 med kombinationen Bild-Slöjd (4 ½ år).

Konstfack är Sveriges största och äldsta institution som utbildar lärare inom ämnena Bild och Slöjd. Konstfack startade 1844 och har haft lärarutbildning sedan 1879.

Ämneslärarprogram:

Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp

Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan, 300 hp

Masterprogram:

Masterprogrammet i Visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik, 120 hp

Master's programme in Visual Culture and Learning - Visual Arts Education NoVA, 120 hp

Fristående kurser

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp

Avancerade analyser inom visuell kultur och lärande, 30 hp

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 30 hp

Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp

Slöjd för lärare åk, 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet II)

Bild för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Annika Pettersson