Institutionspersonal

Ledning

Ann-Cathrine Andersson
Prefekt
tel: 08-450 41 57
ann.cathrine.andersson@konstfack.se

Professorer

Anette Göthlund
Professor
tel: 08-450 41 54
anette.gothlund@konstfack.se

Fredrik Lindstrand,
Professor
tel: 08-450 41 53
fredrik.lindstrand@konstfack.se


Administration

Annika Tibblin
Ekonomihandläggare
tel: 08-450 41 52
annika.tibblin@konstfack.se

Carolina Setterberg
VFU-administratör, webbredaktör, fristående kurser och master
tel: 08-450 41 50
carolina.setterberg@konstfack.se

Erika Johansson
Administrativ studierektor, kursplaner, utbildningsplaner, internationellt utbyte
tel: 08-450 41 76
erika.johansson@konstfack.se

Gabriella Rizzo
Studievägledare, lärarutbildning
tel: 08-450 41 51
gabriella.rizzo@konstfack.se

Lärare

Ola Abrahamsson
tel: 08-450 41 74
ola.abrahamsson@konstfack.se

Marie Aidehag
tel: 08-450 41 56
marie.aidehag@konstfack.se

Samir Alj Fält 
samir.aljfalt@konstfack.se

Cecilia Andersson
tel: 08-450 43 55
cecilia.andersson@konstfack.se

Robert Blombäck
robert.blomback@konstfack.se

Pia Bohlin
tel: 08-450 41 61
pia.bohlin@konstfack.se

Tina Carlsson
tel: 08-450 41 65
tina.carlsson@konstfack.se

Simon Ceder
simon.ceder@konstfack.se

Johan Forslind
tel: 08-450 41 62
johan.forslind@konstfack.se

Jenny Frohagen
tel: 08-450 41 91
jenny.frohagen@konstfack.se

Patrik Gustavsson
tel: 08-450 41 69
patrik.gustavsson@konstfack.se

Camilla Gåfvels
tel: 08-450 41 69
camilla.gafvels@konstfack.se

Johanna Göök
johanna.gook@konstfack.se 

Maria Hammar Turos 
tel: 08-450 41 62
maria.hammar.turos@konstfack.se 

Siri Homlong
tel: 08-450 41 91
siri.homlong@konstfack.se

Kenneth Karlsson
tel: 08-450 41 67
kenneth.karlsson@konstfack.se

Viktoria Kindstrand 
tel: 08-450 41 94
viktoria.kindstrand@konstfack.se

Annika Sandahl 
tel: 08- 450 41 71
annika.sandahl@konstfack.se

Annika Wik
tel: 08-450 43 55
annika.wik@konstfack.se

Lennart Åkman
tel: 08-450 41 72
lennart.akman@konstfack.se