Uppsamlingstillfälle för examination av examensarbete i bild

För de studenter som inte slutfört sitt examensarbete i bild erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per år. Ett i mars och ett i oktober.

 

Studenter registrerade på ämneslärarprogrammet (GR & GY) HT11 och framåt som inte avslutat kursen Självständigt arbete i bild:

Oktober

Inlämning av uppsats: 4 oktober 2021 kl.12:00
Examination: 11-12 oktober 2021 
Anmälan: Senast 17 augusti 2021. Mejla din anmälan till studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se. Om du vill ansöka om extra handledning anger du det i din anmälan. 

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Mars

Inlämning av uppsats: 15 mars 2022 kl.12:00
Examination: 24 mars 2022
Anmälan: Senast 25 januari 2022. Mejla din anmälan till studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se. Om du vill ansöka om extra handledning anger du det i din anmälan. 

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Studenter som registrerats på lärarprogrammet före HT11 och som inte avslutat sitt examensarbete:

Kontakta studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se, senast en månad innan kommande uppsamlingstillfälle.