Uppsamlingstillfälle för examination av Självständigt arbete i bild

För de studenter som inte slutfört sitt självständiga arbete i bild erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per år - ett på våren och ett på hösten.

Studenter som påbörjade ämneslärarprogrammet (GR & GY) HT11 eller senare och som inte avslutat kursen Självständigt arbete i bild:

 

Våren 2024

Anmälan: senast 12 januari 2024. Stängd för anmälan.
Inlämning av uppsats: senast 12 mars 2024 kl. 12:00
Examination: 20 mars 2024


Hösten 2024

Anmälan: senast den 9 augusti 2024
Inlämning av uppsats: senast den 21 oktober 2024 kl. 12:00
Examination: 31 oktober 2024

 

Du anmäler dig till uppsamlingstillfället genom att fylla i detta formulär: Anmälan till uppsamlingstillfälle examination av Självständigt arbete i bild HT24

Formuläret är endast tillgängligt när datum för nästa uppsamlingstillfälle är fastställt och tas bort när sista dag för anmälan har passerat. 

Notera att det här är en intresseanmälan. Vi har ett begränsat antal platser och besked om du erbjuds möjlighet att delta i uppsamlingstillfället skickas ut omkring en vecka efter att anmälan har stängts. 

Om du vill ansöka om extra handledning anger du det i formuläret. Skicka i sådant fall även med en beskrivning av vad ditt examensarbete handlar om, hur långt du har kommit, vad som återstår och vad du anser att handledningen bör fokusera på.

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Studenter som registrerats på lärarprogrammet före HT11 och som inte avslutat sitt examensarbete:

Kontakta studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se, senast en månad innan kommande uppsamlingstillfälle.