Uppsamlingstillfälle för examination av examensarbete i bild

För de studenter som inte slutfört sitt examensarbete i bild erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per år - ett på våren och ett på hösten.

 

Studenter registrerade på ämneslärarprogrammet (GR & GY) HT11 och framåt som inte avslutat kursen Självständigt arbete i bild:

 

Våren 2022

Anmälan: Senast 25 januari 2022.
Inlämning av uppsats: 15 mars 2022 kl.12:00
Examination: 24 mars 2022

 

Hösten 2022

Anmälan: Senast 31 augusti 2022
Inlämning av uppsats: Senast 31 oktober 2022 kl. 12:00
Examination: 8 november 2022

 

Mejla din anmälan till studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se

Om du vill ansöka om extra handledning anger du det i din anmälan. Skicka i sådant fall även med en beskrivning av vad ditt examensarbete handlar om, hur långt du har kommit, vad som återstår och vad du anser att handledningen bör fokusera på.

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Studenter som registrerats på lärarprogrammet före HT11 och som inte avslutat sitt examensarbete:

Kontakta studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se, senast en månad innan kommande uppsamlingstillfälle.