Uppsamlingstillfälle för examination av examensarbete i bild

För de studenter som inte slutfört sitt examensarbete i bild erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per år. Ett i mars och ett i oktober.

 

Studenter registrerade på ämneslärarprogrammet (GR & GY) HT11 och framåt som inte avslutat kursen Självständigt arbete i bild:

Oktober

Inlämning av uppsats: 4 oktober 2021 kl.12:00
Examination: 11-12 oktober 2021 
Anmälan: Senast 17 augusti 2021. Mejla din anmälan till studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se. Om du vill ansöka om extra handledning anger du det i din anmälan. 

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Mars

Inlämning av uppsats: 15 mars 2022 kl.12:00
Examination: 24 mars 2022
Anmälan: Senast 25 januari 2022.

Mejla din anmälan till studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se

Om du vill ansöka om extra handledning anger du det i din anmälan. Önskar du extra handledning behöver du även skicka med en beskrivning av vad ditt examensarbete handlar om, hur långt du har kommit, vad som återstår och vad du anser att handledningen bör fokusera på.

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Studenter som registrerats på lärarprogrammet före HT11 och som inte avslutat sitt examensarbete:

Kontakta studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se, senast en månad innan kommande uppsamlingstillfälle.