Uppsamlingstillfälle för examinering av examensarbete

Uppsamlingstillfälle för examinering av examensarbete

För de studenter som inte slutfört sitt examensarbete erbjuder vi två uppsamlingstillfällen. Ett i mars och ett i oktober.

 

Information till studenter registrerade på ämneslärarprogrammet (GR & GY) HT11 och framåt och inte avslutat kursen Självständigt arbete i bild:

Oktober
Inlämning av uppsatsen:
5 oktober 2020 kl. 12:00
Examination: 12-13 oktober 2020 sker via Zoom

Anmälan: Maila tillstudievägledare Gabriella Rizzo senast 18 augusti 2020.

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Mars
Inlämning av uppsats: 16 mars 2020 kl.12:00 Examination: 25 mars 2020 sker via Zoom

Anmälan: Maila tillstudievägledare Gabriella Rizzo senast 26 januari 2020.

Information om examination så som tid och plats kommer att skickas till de anmälda studenterna.

 

Information till studenter som registrerats på lärarprogrammet före HT11 och som inte avslutat sitt examensarbete:

Kontakta studievägledare Gabriella Rizzo senast en månad innan kommande uppsamlingstillfälle.

Uppdaterad: 16 december 2020
Sidansvarig: Annika Pettersson