SNAPSHOTS: 4 dagar om bildpedagogik just nu (2012)

Institutionen för bildpedagogiks årliga FoU- vecka 2012 har temat: SNAPSHOTS: 4 dagar om bildpedagogik just nu

Datum: 6-9 mars 2012
Plats: Konstfack
Arrangör: Institutionen för bildpedagogik (BI)

För att ge lärare och studerande möjlighet att följa forskning och utvecklingsarbeten inom Bildpedagogikens område anordnar Institutionen för bildpedagogik en årlig helt öppen och kostnadsfri vecka (FoU-vecka) där besökare kan delta under hela eller delar av veckan.

Under 4 dagar kommer bildlärare, studerande,  personal och andra intresserade att kunna mötas och diskutera, se och följa föreläsningar, projekt och olika presentationer.
Under denna  årligen återkommande vecka möts studenters arbeten med forskares och konstnärligt utövande gästers projekt kring aktuella teman. 

Program

Tisdagen den 6 mars   Dagens moderator: Kajsa Tegner

09.00-9.30

Anette Göthlund, professor BI 

Lisa Öhman, prefekt BI

Välkommen

Inledning

09.30-10.30

Maria Lind, chef Tensta konsthall, konstvetare, curator, konstkritiker

Konsthallen mitt i: om konst och kontexter

11.00-12.30

Frida Johansson, nyutexam bildpedagog

Eva Skåreus, fil dr pedagogiskt arbete, genusvetare, bitr prefekt Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet

Bilder av lärare

När skolans vardag blir dokusåpa – om genus och emotioner i Klass 9A

13.30-14.15

Studentpresentation, BI åk 2

Fint och fult i det offentliga rummet?

14.30-15.15

Studentpresentation, BI åk 2 

Låt den rätte komma in?

 

Onsdagen den 7 mars   Dagens moderator: Kenneth Karlsson

09.00-10.45

John Erlandsson, nyutexam bildpedagog

Jessica Sjöholm Skrubbe, fil.dr, forskare, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Den nakna mannen och maskulinitet i bilder

Konst, kön och rum. Feministiska bildanalyser i konstmuseet

11.00-12.00

r a k e t a : Åsa Lipka Falck, konstnär, Macarena Dusant, konstteoretiker, 

Camilla Schlyter Gezelius, arkitekt

The Visitors - Konstnärliga processer och alternativa geografier

13.00-13.45

Studentpresentation, BI åk 2 

Dom lever i en annan värld

14.00-14.45

Studentpresentation, BI åk 2

Vad spelar det för roll hur en skolentré ser ut?

15.00-16.00

BI-kupor, diskussionsforum i grupp

Lokal; S1, S2, S3, S4, S5, S6, BI1, BI2, BI3, BI4

 

Torsdagen den 8 mars Dagens moderator: Thomas Koppfeldt

09.00-10.15

Ilona Huss Walin, konstnär 

En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där

10.45-11.45

Annika Hellman, doktorand och bildlärare

Vad sägs? - om och i mediaundervisning på gymnasiet

13.00-14.15

Anette Göthlund, professor BI, Ulla Lind, lektor BI, Cecilia Andersson, lektor BI

KuFF – ett forskningsprojekt om performativa kvaliteter

14.30-15.15

Studentpresentation, BI åk 2

På Gott & Ont – nyanser av färg, etik och filosofi

 

Fredagen den 9 mars   Dagens moderator: Pia Bohlin

9.00-10.45

Anna-Maria Hilborn, nyutexam bildpedagog

Victor Marx, arkitekt och konstnär

Mellanrum

11.00-12.00

Samir Alj Fält, designer, konstnär, lärare

Freja Freda Nyström, nyutexam bildpedagog

Möten i centrum av periferin. Samarbete mellan BI/Konstfack och Stadsteatern i Skärholmen

13.00-13.45

Studentpresentation, BI åk 2

TV - Vanor & bildseende hos barn & unga

14.00-14.45

Studentpresentation, BI åk 2

Döden – på riktigt och på låtsas

15.00-16.00

BI-kupor, diskussionsforum i grupp

Lokal; S1, S2, S3, S4, S5, S6, BI1, BI2, BI3, BI4

16.00-20.00

Snaps Shots Bar

 

Program för 4 dagar.pdf
Några rader om 4 dagar 2012.pdf
Studentpresentationer från kursen Barn och ungdomar och visuella kulturer.pdf