OM-BILDNING: 4 dagar om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle (2011)

4 dagar om om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle

Datum: 8-11 mars 2011
Plats: Konstfack
Arrangör: Institutionen för bildpedagogik (BI)

Institutionen för bildpedagogiks årliga  FoU-vecka är öppen för alla intresserade och kommer 2011 att ha temat:
OM-BILDNING: 4 dagar om villkoren för visuella kunskapsformer i skola och samhälle

Syftet med 4 dagar 2011 är att skapa en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte om bildens roll i dagens utbildningspolitiska läge; om legitimitet för visuella kunskapsformer, om EU:s nyckekompetenser, medborgarskap och entreprenörskap, om kunskaper inom bild och visuell kultur, om bildpedagogikens roll i barns och ungas lärprocesser.

länk till programmet
Program_.pdf