Samtid och konst - två kunskapsdagar om konstens mening, värde och makt (27-28 oktober 2015)

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack bjuder in till föreläsningar, samtal och workshops som underlag för en diskussion om samtidskonst. Vilken är samtidskonstens mening i samhället? Vilket värde har konsten? Har konsten någon makt? Hur ska bildämnet svara upp mot samtidskonsten?


Allt oftare möter vi uppfattningen att de estetiska ämnenas mening och värde motiveras utifrån sin nytta för andra ämnen i skolan. När exempelvis ett antal rektorer för estetiska program ska motivera de estetiska utbildningarnas relevans i en debattartikel i Göteborgs-Posten, betonar de att estetiska studier i kombination med naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier skapar kreativitet och ger den bästa studieeffekten.*

Men är det verkligen genom att hävda att de blir mer kreativa samhällsvetare och naturvetare som vi bäst motiverar varför barn och ungdomar skall studera estetiska ämnen? Har inte de estetiska ämnena ett värde i sig? Hur skall vi förstå att konstens värde allt oftare motiveras med argument där konstens innehåll, form och funktion framstår som sekundär i förhållande till andra mål?

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack anordnar varje läsår ett antal forsknings- och utvecklingsdagar med olika tematik. Dagarna är öppna att delta i för alla intresserade och kräver ingen föranmälan.

* = www.gp.se/nyheter/debatt/1.2700169-det-behovs-fler-kreativa-elever


Kontaktperson
Viktoria Kindstrand
viktoria.kindstrand@konstfack.se073 697 10 83


Program

Tisdag 27 oktober
Moderator: Tina Carlsson, konstnär och lektor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack

09.00-09.30 Hälsar välkomna och introducerar dagarna
Anette Göthlund, professor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
Maria Lantz, rektor på Konstfack

09.30-09.45 Vad ska estetiska ämnen i skolan tjäna till?
Tina Carlsson, konstnär och lektor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack

10.10-11.10 Konstens avhumanisering: En kulturpolitik mot samhällets omdaning?
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet

11.15-12.15 Arne Isaksson var 27 år när han startade Gerlesborgsskolan. Vilken slags konstutbildning hade han skapat idag?
Elin Wikström, konstnär, studierektor för Gerlesborgsskolan, tidigare rektor Göteborgs Konstskola samt professor vid Umeå Konsthögskola

13.15-14.15 När samtidskonst kan vara ögonöppnare
Ingrid Falk, konstnär FA+, gästlärare på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack, drivit fortbildningen "Konstnärer i skolan"

14.30-15.25 Gemensamt skapad konst - Om pedagogik som samtida konstnärlig praktik
Kristoffer Svenberg, konstnär

15.30-16.15
LouLou Cherinet, konstnär och nytillträdd professor på Konst, Konstfack.


Onsdag 28 oktober
Moderator: Pia Bohlin, lektor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack

09.00-10.00 Ett elevarbete: Artist's Books - om ungdomar och deras samtid
Hanna Frihammar, bildlärare Eklidens skola i Nacka, utsedd till ÅRETS PEDAGOG i Värmdö kommun år 2014

10.30-11.30 Konstens transformativa kraft i det samtida samhället
Rasoul Nejadmehr, filosof och regionsutvecklare kultur i Västra Götalandsregionen

11.35-12.15 Inte fan blir man friskare av kultur - tankar om kultur och kulturpolitik
Bengt Göransson, fd socialdemokratisk utbildnings och kulturminister

13.15-14.15 Col-labor-ation; the work of working with others
Jens Strandberg och Jenny Richards, verksamhetsledare på Konsthall C Hökarängen

14.30-16.00 Solidaritet är basen i en feministisk och konstnärlig praktik
Workshop med Johanna Gustafsson, konstnär, och Zafire Vrba, konstnär

16.00-18.00 Institutionen för bild- och slöjdpedagogik bjuder på snacks.
Matmakarna, restaurangen på Konstfack