In-finitum: 4 dagar om värdering och bedömning (2010)

4 dagar om bedömning inom bildpedagogiken.

Datum: 9-12 mars 2010
Plats: Konstfack
Arrangör: Institutionen för bildpedagogik (BI)

Information om In-finitum.pdf

Program In-finitum.pdf