Kursplaner och studieupplägg för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, består av ämnesstudier i bild 120 hp, ämnesstudier i media eller design 90 hp, ubildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 hp.

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, för studenter antagna från och med HT21

(Vänligen observera att det för närvarande endast är kursplaner för HT21 och VT22 samt litteraturlistor för HT21 som visas. Sidan kommer att fyllas på under hösten 2021.)

 

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LYU104 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 1, LYU105 Skola och samhälle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU106 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, Bedöma och värdera 7,5 hp. 
Årskurs 4, Skola och samhälle III, 7,5 hp. 
Årskurs 4, Forskningsmetodik i utbildningsvetenskap, 7,5 hp. 
Årskurs 4, Utveckla och leda, 7,5 hp. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, LYV101 VFU för gymnasieskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, VFU för gymnasieskolan II, 7,5 hp. 
Årskurs 4, VFU för gymnasiekolan III, 15 hp. 

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LYB103 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYB104 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, Narration, 7,5 hp. 
Årskurs 2, Materiell kultur, 7,5 hp.
Årskurs 2, Rumslig gestaltning, 15 hp. 
Årskurs 5, Konst-, kultur-, och idéhistoria, 7,5 hp. 
Årskurs 5, Konstnärliga processer, 7,5 hp. 
Årskurs 5, Fördjupning i bild, 15 hp.
Årskurs 5, Självständigt arbete i bild, 30 hp. 

Ämneskurser i design (läses endast av studenter med inriktning design)

Årskurs 2, Introduktion till design, 15 hp. 
Årskurs 2, Designprocesser, 15 hp. 
Årskurs 3, Inredningsarkitektur, 15 hp. 
Årskurs 3, Modedesign, 7,5 hp. 
Årskurs 3, Industridesign, 7,5 hp. 
Årskurs 3, Den pedagogiska platsen, 15 hp. 
Årskurs 4, Fördjupning i design, 15 hp. 

Ämneskurser i media (läses endast av studenter med inriktning media)

Årskurs 2, LYM203 Multimodala medier och lärande, 15 hp. 
Årskurs 2, LYM204 Fotografisk bild och lärande, 15 hp. 
Årskurs 3, LYM305 Rörlig bild och lärande, 15 hp. 
Årskurs 3, LYM307 Studioproduktion, strömmande medier och lärande, 15 hp. 
Årskurs 3, LYM306 Animation och lärande, 15 hp. 
Årskurs 4, Fördjupning i media, 15 hp. 

 

Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, för studenter antagna från och med HT16

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LYU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU102 Skola och samhä̈lle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU103 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYU301 Bedöma och värdera, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYU401 Skola och samhälle III, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 4, LYU402 Didaktik och forskningsmetodik, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYU404 Utveckla och leda, 15 hp. Litteraturlista

Verksamhetsförlagd utbildning

Årskurs 1, LYV101 VFU för gymnasieskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYV302 VFU för gymnasieskolan II, 7,5 hp. Litteraturlista  (OBS! Litteraturlistan för LYV301 gäller för LYV302. Detta på grund av ett administrativt kurskodsbyte) 
Årskurs 4, LYV401 VFU för gymnasieskolan III, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LYB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYB102 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB201 Rumslig gestaltning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB202 Materiell kultur, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB203 Narration, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB501 Konst-, kultur- och idéhistoria, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB505 Konstnärliga processer, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB506 Fördjupning i bild, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB507 Självständigt arbete i bild, 30 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i design (läses endast av studenter med inriktning design)

Årskurs 2, LYD201 Introduktion till design, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYD202 Designprocesser, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD301 Material, hållbarhet och utställningsrummet, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD302 Modedesign, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD303 Industridesign, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD304 Den pedagogiska platsen, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYD401 Fördjupning i design, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i media (läses endast av studenter med inriktning media)

Årskurs 2, LYM201 Fotografisk bild, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYM202 Multimodala verktyg, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM301 Rörlig bild, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM302 Narration, genrer och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM304 Medier, kunskapssyn och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYM402 Fördjupning i media, 15 hp. Litteraturlista 

Studieupplägg för studenter antagna från och med HT16


För information om kurser inom lärarutbildning som påbörjats HT15 eller tidigare, kontakta ibisadmin@konstfack.se