Kursplaner och studieupplägg för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, läses kurser inom olika områden. För varje kurs finns det en kursplan där det framgår bland annat innehåll och lärandemål. Kursplaner för kurserna inom programmet listas nedan under respektive ämnesområde. Här finns även information om studiernas upplägg.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, består av ämnesstudier i bild 120 hp, ämnesstudier i media eller design 90 hp, ubildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 hp.

Studieupplägg för studenter antagna från och med HT16

Studieupplägg för studenter antagna HT11-HT15


Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, för studenter antagna från och med HT16

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, LYU101 Skola och samhälle I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU102 Skola och samhä̈lle II, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYU103 Delaktighet och inkludering, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYU301 Bedöma och värdera, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYU401 Skola och samhälle III, 7,5 hp. Litteraturlista 
Årskurs 4, LYU402 Didaktik och forskningsmetodik, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYU404 Utveckla och leda, 15 hp. Litteraturlista

Verksamhetsförlagd utbildning

Årskurs 1, LYV101 VFU för gymnasieskolan I, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYV302 VFU för gymnasieskolan II, 7,5 hp. Litteraturlista  (OBS! Litteraturlistan för LYV301 gäller för LYV302. Detta på grund av ett administrativt kurskodsbyte) 
Årskurs 4, LYV401 VFU för gymnasieskolan III, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i bild

Årskurs 1, LYB101 Visuell kommunikation, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 1, LYB102 Yta och illusion, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB201 Rumslig gestaltning, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB202 Materiell kultur, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYB203 Narration, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB501 Konst-, kultur- och idéhistoria, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB505 Konstnärliga processer, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 5, LYB503 Fördjupning i bild, 15 hp. Litteraturlista

Årskurs 5, LYB504 Självständigt arbete i bild, 30 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i design (läses endast av studenter med inriktning design)

Årskurs 2, LYD201 Introduktion till design, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYD202 Designprocesser, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD301 Material, hållbarhet och utställningsrummet, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD302 Modedesign, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD303 Industridesign, 7,5 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYD304 Den pedagogiska platsen, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYD401 Fördjupning i design, 15 hp. Litteraturlista

Ämneskurser i media (läses endast av studenter med inriktning media)

Årskurs 2, LYM201 Fotografisk bild, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 2, LYM202 Multimodala verktyg, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM301 Rörlig bild, kommunikation och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM302 Narration, genrer och lärande, 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 3, LYM304 Medier, kunskapssyn och lärande , 15 hp. Litteraturlista
Årskurs 4, LYM401 Fördjupning i media, 15 hp. Litteraturlista


Kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp, för studenter antagna HT11-HT15


Litteraturlista finns i kursplanen om inget annat anges.

För tillgång till kursplaner för kurser som har utgått, kontakta ibisadmin@konstfack.se   

Utbildningsvetenskaplig kärna

Årskurs 1, UVK - Delaktighet, skola och samhälle I. Kursen gavs för sista gången HT15
Årskurs 1, UVK - Delaktighet, skola och samhälle II. Kursen gavs för sista gången HT15

Årskurs 2, UVK - Didaktik och forskningsmetodik I. Kursen gavs för sista gången HT16
Årskurs 2, UVK - Bedöma och värdera. Kursen gavs för sista gången VT17.
Årskurs 3, UVK - Delaktighet och inkludering. Kursen gavs för sista gången VT18.
Årskurs 3, UVK - Didaktik och forskningsmetodik II. Kursen gavs för sista gången VT18.

Årskurs 5, UVK - Leda, lära och utveckla. Kursen gavs för sista gången VT20.


Ämneskurser i bild

Årskurs 1, BILD - Visuell kommunikation I. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 1, BILD - Rumslig gestaltning. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 1, BILD - Yta och illusion I. Kursen gavs för sista gången VT16.
Årskurs 1, BILD - Visuell kommunikation II. Kursen gavs för sista gången VT16.

Årskurs 2, BILD - Yta och illusion II. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, BILD - Materiell kultur. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, BILD - Narration - gymnasiet. Kursen gavs för sista gången HT16.
Årskurs 2, BILD - Barns och ungdomars visuella kulturer. Kursen gavs för sista gången VT17.
Årskurs 5, BILD - Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Kursen gavs för sista gången VT20.
Årskurs 5, BILD - Konst, kultur- och idéhistoria. Kursen gavs för sista gången VT20.
Årskurs 5, BILD - Självständigt arbete. Kursen gavs för sista gången VT20.


Ämneskurser i media (läses endast av studenter med inriktning media) 

Årskurs 3, MEDIA - Fotografisk bild, kommunikation och lärande. Kursen gavs för sista gången HT17.
Årskurs 3, MEDIA - Multimodala verktyg,kommunikation och lärande. Kursen gavs för sista gången HT17.
Årskurs 3, MEDIA - Rörlig bild,kommunikation och lärande. Kursen gavs för sista gången VT18.

Kursplan årskurs 4, MEDIA - Narration, genrer och lärande. Kursen gavs för sista gången VT19.
Kursplan årskurs 4, MEDIA - Medier, kunskapssyn och lärande. Kursen gavs för sista gången VT19.
Årskurs 4, MEDIA - Fördjupning i media. Kursen gavs för sista gången VT19.


Ämneskurser i design (läses endast av studenter med inriktning design)

Årskurs 3, DESIGN - Introduktion till designprocessen. Kursen gavs för sista gången HT17
Årskurs 3, DESIGN - Designprocesser. Kursen gavs för sista gången HT17.
Årskurs 3, DESIGN - Material, hållbarhet och utställningsrummet. Kursen gavs för sista gången VT18.

Årskurs 4, DESIGN - Materiella kulturstudier. Kursen gavs för sista gången VT19.
Årskurs 4, DESIGN - Den pedagogiska platsen. Kursen gavs för sista gången VT19.
Årskurs 4, DESIGN - Fördjupning i design. Kursen gavs för sista gången VT19.

 


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Årskurs 1, VFU för gymnasieskolan I. Kursen gavs för sista gången HT15.
Årskurs 2, VFU för gymnasieskolan II. Kursen gavs för sista gången VT17.
Årskurs 4, VFU för gymnasieskolan III. Kursen gavs för sista gången VT19.