Stipendier för avgiftsskyldiga studenter på masternivå

Konstfack har möjlighet att erbjuda ett stipendium till en avgiftsskyldig antagen till något av masterprogrammen. Stipendiet är endast avsett för en avgiftsskyldig antagen med medborgarskap i land utanför EU/EEA+Schweiz. Svenska Institutet erbjuder också ett stipendieprogram som vänder sig till avgiftsskyldiga sökande från vissa länder.

Konstfacks studieavgiftsstipendium på masternivå

Konstfacks studieavgiftsstipendium vänder sig till studieavgiftsskyldiga studenter som är nyantagna till något av Konstfacks masterprogram. Urvalet sker på konstnärlig grund och den mest kvalificerade studenten kan erbjudas stipendium som täcker studieavgiften under utbildningen. Studieavgiftsstipendiet från Konstfack beslutas årligen för nyantagna och täcker inte levnadskostnader.

Mer information om ansökningsprocessen, samt en blankett för stipendieansökan, skickas till avgiftsskydliga antagna efter publicering av urvalsresultatet.


Svenska Institutets stipendier

Svenska Institutet erbjuder studieavgiftsskyldiga antagna studenter från specifika länder, avseende särskilda ämnesområden, möjlighet till ett stipendium som täcker både studieavgift och levnadskostnader.

Läs mer om ansökningsprocessen på Svenska Institutets hemsida: https://si.se/en/apply/scholarships/