Stipendier för avgiftsskyldiga studenter på masternivå

Konstfack erbjuder ett fåtal stipendier för avgiftsskyldiga antagna till masterprogram. Stipendierna är endast avsedda för avgiftsskyldiga antagna med meborgarskap i länder utanför EU/EEA+Schweiz. Svenska Institutet har också ett stipendieprogram som vänder sig till avgiftsskyldiga sökande från vissa länder.

Konstfacks stipendier för avgiftsskyldiga studenter på masternivå

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter vänder sig till nyantagna studenter på masternivå som är skyldiga att betala studieavgift. Nomineringen görs på konstnärlig grund och de mest kvalificerade studenterna kan erbjudas stipendium som täcker studieavgiften. Studieavgiftsstipendium från Konstfack beslutas årligen för nyantagna och täcker inte levnadskonstnader.

Mer information om ansökningsprocessen, samt en blankett för stipendieansökan, skickas till avgiftsskydliga antagna efter publicering av urvalsresultatet.


Svenska Institutets stipendier

Svenska Institutet erbjuder studieavgiftsskyldiga antagna studenter från specifika länder, avseende särskilda ämnesområden, möjlighet till ett stipendium som täcker både studieavgift och levnadskostnader.

Läs mer om ansökningsprocessen på Svenska Institutets hemsida: www.studyinsweden.se/scholarships